Shkencë

Abdesi, mbrojtës i sëmundjeve të lëkurës

Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “Kush merr sa më mirë abdes, i dalin atij gjynahet nga trupi, qofshin ato edhe poshtë thonjve”. (Transmeton Muslimi).

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e fytyrës

Shpëlarja e hundës

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e gojës

Pejgamberi a.s., ka thënë: "Kur të merrni abdes shpëlajeni gojën me ujë duke e rrotulluar atë (ujin) brenda në gojë." [1]

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e duarve

Mënyra se si merret abdesti i plotë në formën adekuate [1]

Lexo me teper

Pse Kur’ani e përmend dëgjimin para shikimit?

Allahu i Madhërishëm thotë:

Lexo me teper

Studimet shkencore vërtetojnë se cilat sëmundje mund t’i shërojmë me dëgjimin e Kuranit?

Shumë studime shkencore kanë vërtetuar dobi të mëdha që njeriu mund t’i fitojë me dëgjimin e rregullt të Kuranit, posaçërisht nëse bëhet me përulësi, meditim dhe përkushtim të zemrës.

Lexo me teper

Si shikimi pornografik ndryshon trurin

Në kohën bashkëkohore padyshim është vërtetuar që struktura e trurit është e ndryshueshme. Kjo strukturë ndryshon me përvojat tona dhe formon rrugë dhe lidhje që korrespondojnë me atë që shohim, dëgjojmë dhe mësojmë.

Lexo me teper

Së shpejti Aplikacioni Takvim për territorin e Kosovës

Së shpejti do të lansohet aplikacioni zyrtar i Takvimit për territorin e Kosovës, ku në kohë reale do të gjeni kohët e namazit, festat fetare si dhe mësime për njohurit bazike të fesë islame.

Lexo me teper

Sekrete nga Kur’ani, për të zbuluar gënjeshtrën

Disa studiues kanë regjistruar dy zëra nga i njëjti njeri, në rastin e parë kur ai gënjen diçka dhe në rastin e dytë kur ai flet të vërtetën dhe kanë konstatuar se frekuencat (dridhjet) e zërit kanë dalluar nga njëri në rastin tjetër.

Lexo me teper

Mjekësia moderne zbuloi dobinë e iddetit (pritja pasmartesore e obliguar)

Hulumtimet e fundit shkencore në fushën e mjekësisë, që bënë ekspertët amerikanë, vërtetojnë mrekullinë dhe vërtetësinë e verseteve kuranore që flasin për iddetin (pritjen pasmartesore të obliguar) si dhe ndalesës së përhershme dhe të hyrjes në marrëdhënie martesore të vëllezërve dhe motrave sipas qumështit.

Lexo me teper