Shkrime Autoriale

A thua kjo jetë është lojë dhe argëtim?!

Allahu i madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:
"Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një përjetim e mashtrim. S'ka dyshim se bota tjetër është më e dobishme, për ata që ruhen. A nuk logjikoni?" (El - En'amë, 32)

Lexo me teper

Uniteti në fatkeqësi

Bota është para një sfide të madhe. Ajo përballet me pandeminë vdekjeprurëse e cila tashmë është përhapur në afro 200 shtete të botës. Është trajtuar dhe eleboruar nga këndvështrime të shumta e nga rrafshe të ndryshme. Rrjedhimisht, pandemia Covid-19, është sfida e radhës për njerëzimin. Si në shumë vende të botës, edhe ne jemi pranë gjirit familjar duke pritur të papriturat nga kjo fatkeqësi.

Lexo me teper

Virusi Corona dhe disa ngecje mendore

Në shumë mendje tona, banojnë një numër i madh viruseve vdekjeprurëse të të menduarit, për ata që nuk i kanë njohur dhe nuk i kanë parë më parë, Virusi Corona ka nxjerrë në pah një numër prej tyre, disa nga më të rëndësishmit, siç më duket mua janë:

Lexo me teper

Pandemia “Corona” dhe këndellja e njeriut të harbuar!

Sa ngjarje të dhimbshme, e sa pamje rrënqethëse ndodhin çdo ditë në botën e “civilizuar”, e ne që u kursyem dhe nuk ishim protagonistë të tyre, i trajtojmë ato po sikur të ishin pjesë e ndonjë skenari filmik apo ndonjë shfaqjeje teatrale që thjesht vetëm duhet të relaksohemi duke shiquar në të.

Lexo me teper

Refleksione nga vetëngujimi (vetëkarantimi)

”Me të vërtetë ky është përkujtim për ty dhe për popullin tënd...”(1)

Lexo me teper

Ruajtja e shëndetit sipas Islamit

Kur’ani fisnik nuk është libër i mjekësisë, por, para së gjithash, libër udhëzues për njerëzit në aspektet e tyre trupore dhe shpirtërore.

Lexo me teper

Pandemia COVID-19, frika, pasojat dhe qëndrimi islam

Pandemia COVID-19, frika, pasojat dhe qëndrimi islam Virusi COVID-19 ka bërë që shumë njerëz të këtij nënqielli të përjetojnë një ankth dhe frikë të vërtetë. Mediume e shkruara dhe ato elektronike, kryefjalë të informacioneve kishin virusin vdekjeprurës me emrin Corona.

Lexo me teper

COVID 19 – çfarë duhet vepruar

Nga situata alarmante e përhapjes së këtij virusi në përmasa drastike duhet që më shumë se kurrë secili prej nesh të jep kontributin e vet në çfarëdo mënyre të mundshme. Pasi askush nuk e din saktë se kush është i infektuar me këtë virus, një sqarim shumë të shkurtë.

Lexo me teper

Ndikimi psikofizik i lutjes kuranore në shëndetin e njeriut

Allahu i madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë: “E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.” (El - Bekare, 186)

Lexo me teper

Mos u dëshpëro, bashkë do ta kalojmë edhe këtë sprovë!

(Disa reflektime lidhur me virusin korona)

Lexo me teper