Tregime

Djaloshi dhe guacat

Njëherë e një kohë, një njeri duke ecur përgjatë bregut të detit, nga larg pa dikë se si përkulej, merrte diçka nga toka dhe e hidhte në det ...

Lexo me teper

Më i dobishëm një mikë i mirë, se sa një pasuri e përkohshme materiale!

Kishin qenë dy vëllezër dhe kishin vendosur që ta shesin një parcelë tokë që kishin, pasi ishin ndarë nga familja e madhe (bashkallëku), dhe secili tokën që e kishin hise nga babai vendosën ta shesin.

Lexo me teper

Tregime nga jeta bashkëshortore

Një imam duke ligjëruar në temën martesa islame i këshilloi vëllezërit që t‘ju japin komplimente grave të tyre.

Lexo me teper

Kuptimi i ëndrrës

Një njeri kishte parë ëndërr duke ikur nga luani.

Lexo me teper

I varfëri dhe i pasur në shoqëri me Muhamedin a.s.

Një rast Pejgamberi a.s., ishte ulur me një të varfër, në ndërkohë erdhi një i pasur i cili nuk gjeti një vend tjetër për t’u ulur, përveç pranë të varfrit.

Lexo me teper

Kur salavati mbi Pejgamberin kthehet si shpërblim

Dijetari i njohur, Sufjan Theuri, na tregon:

Lexo me teper

Pejgamberi, alejhi selam, njeriu më i butë

Tregon Xhabir Bin Abdil-lahu se ai kishte marrë pjesë në një betejë me Pejgamberin, alejhi selam, kah Nexhdi

Lexo me teper

Pejgamberi a.s. dhe udhëtari

Tregohet se një njeri kishte ardhur te Pejgamberi a.s. dhe e kishte pyetur atë:

Lexo me teper

Si mund ta shoh Pejgamberin, alejhi selam, në ëndërr?

Shkon një njeri tek hoxha dhe i thotë: - Si mund ta shoh Pejgamberin, alejhi selam, në ëndërr?

Lexo me teper

Një tregim nga Muhamedi s.a.v.s.

Kurani famëlartë përmban një numër të mirë të tregimeve disa prej tyre rrëfejnë jetën e pejgamberëve si tregimi i Ademit, Ibrahimit, Musait, Jusufit etj. E disa rrëfejnë jetën e njerëzve të devotshëm që kanë jetuar para nesh e disa të tjerë që na rrëfen Allahu për disa nga njerëzit që ishin kryeneçë mendjemëdhenj dhe të rebeluar me Allahun. Si Faraoni, Karuni, Nemrudi etj.

Lexo me teper