Tregime

Tregimi i dy farërave!

Në kohën e mbjelljes, në një tokë pjellore u hedhën dy farëra njëra pranë tjetrës ....

Lexo me teper

Tregim i dobishëm: Kasa në dhomën e gjumit

Tri vite më parë e vizitova një mikeshë shumë të dashur pas martesës së saj. Ajo bashkë me burrin e saj jetonin në një shtëpi të vogël në periferi të qytetit. Pas kësaj nuk e vizitova më, por kontaktonim përmes telefonit, dhe i tregonim njëra-tjetrës për gjërat e reja. E dija që gjendja e saj materiale ishte e mirë, dhe se burri i saj kishte filluar një biznes.

Lexo me teper

Tregim interesant për dy skllevër me ambicie të ndryshme

Ky është një tregim për dy skllevër nga Afrika, ku njëri prej tyre quhej Kafur El-Ushdei.

Lexo me teper

Jeta jonë ndodhet në këtë tregim

Një ditë prej ditësh, një njeri ishte duke udhëtuar në një udhëtim, në shoqërim të gruas dhe fëmijëve të tij.

Lexo me teper

Një tregim që duhet lexuar: Gjarpri dhe sharra

Një ditë një gjarpër pasi kishte humbur rrugën u fut në punishten e një marangozi.

Lexo me teper

A të mjafton një peshk i vetëm i madh?!

Dy shokë shkuan për të peshkuar. Njëri prej tyre zuri një peshk të madh dhe e vendosi në çantën e tij, dhe, pa një pa dy, u ngrit që të shkonte.

Lexo me teper

Përse më godite?

Në kohën e kalifit Harun Reshid, hoxha i Me'munit, djalin e kalifit, një ditë e godet me shkop pa kurrfarë arsyeje

Lexo me teper

Pas çdo problemi fshihet një mundësi

Një tregtar e kap një zog dhe e mbyll në kafaz.

Lexo me teper

Të gjithë neve na lidh diçka

Miu shikonte nga vrima e tij në mur se si fshatari dhe gruaja e tij hapnin një kuti.

Lexo me teper

Si do ta dish a je njeri i dynjasë apo njeri i ahiretit

Një njeri erdhi tek një dijetar dhe i tha: - "Dëshiroj të di a jam njeri i dynjasë apo njeri i Ahiretit, gjegjësisht a më shumë e dua dynjanë apo Ahiretin?"

Lexo me teper