Kerko

Lamtumira e Ramazanit

Ramazanit, muajit të mirësisë vetëm se ka filluar që t'i prishet tenda dhe t’i përfundojnë ditët e tij, andaj është e natyrshme për ne që të pikëllohemi për ndarjen nga ky muaj dhe të na rrjedhin lotët gjatë lamtumirës se tij.

Lexo me teper

Pozita, roli dhe të drejtat e femrës në shoqëri dhe në Fenë Islame

Fjala e Kryetarit të Këshillit të Bashkësisë Islame të Gjakovës në tryezën shkencore me temën “Roli i Islamit në parandalimin e dhunës në bazë gjinore”.

Lexo me teper