Kerko

Ndodhitë dhe sfidat gjatë jetës së Muhamedit a.s.

Ai u dërgua mëshirë (rahmet) për mbarë njerëzimin në të dy botët.

Lexo me teper

Kuptimi dhe rëndësia e Natës së Miraxhit

Kjo edhe njëherë është dëshmi se Pejgamberi a.s., kur u ngjit në lartësi, pasoi pastrimi i shpirtit dhe i zemrës, në mënyrë që të përballonte takimin me Allahun, Ai Që i mundësoi të jetë në shkallën më të lartë të moralit, dhe të takohet në formën më të përkryer. Prandaj Miraxhi i Pejgamberit a.s. është njëkohësisht pastrim dhe ngritje edhe për popullin e tij, pra për Ymetin. Miraxhi nënkupton edhe namazin, pra afrimin tonë tek Allahu Fuqiplotë, dhunti e cila u urdhërua pikërisht në këtë natë.

Lexo me teper

Kushtuar muderrizit Hafiz Nexhat ef. Ahmedi

Më frymëzoi babai të shkruaj një poemë për xhaxhain Vdekja e tij thellë në shpirt e në zemër më shtrëngoi Por në anën tjetër edhe më shumë më krenoi Prandaj u mendova se prej nga ky bereqet buroi

Lexo me teper

Ndërgjegjja, ndjenjat dhe ndikimi i tyre në jetë dhe në sferën e ibadetit

Ndërgjegjja dhe domethënia e saj

Lexo me teper