Kerko

Kujtime nga ndjenjat fetare gjatë periudhës komuniste

Periudhën gati gjysmë shekullore të jetës fetare myslimane gjatë periudhës komuniste do të ndajë në dy etapa: etapa e parë ka përfshirë periudhën prej vitit 1945-1970, e cila periudhë ishte shumë e vështirë për ushtrimin e ndjenjave fetare myslimane. Edhe pse ka pas liri të kufizuar të shprehjes fetare, në realitet zbatimi i saj ishte i vështirësuar, për shkak të propagandës së ashpër komuniste kundër fesë islame dhe myslimanëve, ashtu që ka pas raste të ndalimit të agjërimit, të prishjes së agjërimit, ndalimi i synetisë së fëmijëve, ndërsa imamët apo hoxhallarët ishin në shënjestër të propagandës si armiqtë të ideologjisë komuniste etj.

Lexo me teper

Xhamia dhe Sahat kulla në Kala të Prizrenit konform Konventës të Këshillit të Evropës për Trashëgiminë Kulturore

Trashëgimia kulturore si nocion ”përfaqëson një vlerë që e tejkalon përdorrshmërinë e saj në një kohë të caktuar dhe për një qëllim të caktuar, dhe, si rezultat, meriton ruajtje dhe njohje më të madhe të vlerës së saj, duke respektuar të drejtat e komuniteteve të ndryshme dhe në veçanti të brezave të ardhshme”.

Lexo me teper

Pse duhet të rindërtohet xhamia në Kala të Prizrenit?

Gjatë këtyre ditëve është ndërmarr nisma për rindërtimin e xhamisë dhe sahat kullës në Kala të Prizrenit nga Iniciativa Qytetare e Prizrenit në përbërje të së cilës janë përfshirë pjesëtar të shoqërisë civile, Bashkësisë Islame, afarist, publicist, mediat, aktivist, etj. Para se të elaborojë temën pse duhet rindërtuar xhaminë dhe sahat kullën në Kala të Prizrenit, do të prezantojë historinë e ekzistimit të xhamisë në Kala të Prizrenit.

Lexo me teper

Rihapja e xhamisë së Emin Pashës

Me datë 10 korrik 2015, ditën e xhumasë së fundit në Ramazan, u zhvillua ceremoniali i rihapjes së xhamisë së Emin Pashës pas restaurimit detaj të saj, që nisi në vitin 2014 dhe përfundoi me sukses në këto ditë të nxehta verore.

Lexo me teper

Xhamia e Bajraklisë në Prizren

Xhamia e Gazi Mehmet Pashës apo xhamia e Bajraklisë është xhamia qendrore e Prizrenit, qytetit me 36 xhamitë ekzistuese. Ajo është ngritur në vitin 1573/74 nga ana e ushtarakut të Perandorisë Osmane Gazi Mehmet Pasha i cili ishte me prejardhje shqiptare, ishte djali i Ahmet bej Dukagjinit, i cili gjatë vitit 1514-1515 ishte në pozitën e Vezirit të Madh të oborrit të Perandorisë Osmane. Ahmet bej Dukagjini ishte nip i familjes së njohur mesjetare shqiptare feudale, të Dukagjinëve, posedues tokash të mëdha.

Lexo me teper

400 vjetori i xhamisë së Sinan Pashës

Xhamia e Sinan Pashës është perla e qytetit të Prizrenit e cila gjendet në qendër të qytetit, në Shatërvan, buzë lumit Lumbardhë, në një pozitë grandioze, dhe lirisht mund të them se është xhamia më e bukur jo vetëm në Prizren por edhe në Kosovë dhe më gjerë në Ballkan.

Lexo me teper

Rivaliteti në mes Arabisë Saudite, Turqisë dhe Iranit

Sot në botën islame është në skenë rivaliteti i hapur në mes tri shteteve apo tri qendrave me ndikim jashtëzakonisht të madh në botën islame të cilët garojnë në mes vete për të marrë rolin udhëheqës në botën islame, e këto tri shtete janë Arabia Saudite, Turqia dhe Irani.

Lexo me teper

Bota multipolare

Dekada e dytë e shekullit XXI, do të shënojë përfundimin e botës unipolare dhe krijimin e botës multipolare.

Lexo me teper

Bashkimi Evropian, Kosova dhe Islami

Zanafilla e integrimeve evropiane daton qysh nga mesjeta, pikësëpari ishte aspekti gjeostrategjik apo mbrojtës nga rreziqet që e kërcënonin Evropën në atë kohë..

Lexo me teper