Kerko

Gjeografia dhe kurani

Kurani është një libër i shenjtë i cili pasqyron udhëzimet e Allahut (Zotit) për njerëzimin nëpërmjet të dërguarit të Tij të fundit, Muhammedit a.s. Gjeografia është një shkencë që studion Tokën dhe i ka fillimet e veta që në lashtësi. Midis Kuranit dhe Gjeografisë ka një lidhje mjaft të ngushtë e cila pasqyrohet në shkrimet e shenjta, të cilat nuk mungojnë edhe në literaturat e kësaj shkence.

Lexo me teper

Të kërkuarit e diturisë sipas Islamit

Hyrje

Lexo me teper

Hëna në studimet shkencore dhe ajetet e Kuranit

Shumë njerëz dhe shkencëtar të cilët e quajnë veten si natyralist thonë pa argumentuar fare se libri i shenjtë Kurani është libër i shkruar nga Muhamedi a.s. kjo shpifje e këtyre natyralisteve nuk është e vërtet dhe nuk mund as që ta argumentojnë këtë shpifje. Këtyre natyralistëve ju themi se si është e mundur që këtë libër ta këtë shkruar Muhamedi a.s, kur nuk ka pasur as një ditë shkollë?

Lexo me teper

Erërat mbarësuese

Në një ajetin e Kuranit, të poshtë shënuar, Zoti xh.sh. na tregon për karakteristika mbarësuese të erërave në formimi e reve dhe shiut. Zoti xh.sh thotë:

Lexo me teper

Vendndodhja e asteroideve, kometave dhe meteorëve në hapësirë

Zbulimin e asteroidit të parë e bëri astronomi gjerman Johan Bode, në vitin 1772.

Lexo me teper

Avullimi dhe kondenzimi i ujit (qarkullimi i ujit në natyrë)

Uji mundë të gjendet në njërën prej tri gjendjeve agregate: të ngurtë, të lëngët, dhe të gaztë (flurore).

Lexo me teper

Pika më e ulët e Tokës

Një ajetin e më poshtëm, është treguar një dukuri gjeografike, si dhe një ngjarje historike që nuk mund të njihej prej askujt në kohën e Muhamedit a.s. Në këtë ajet kuranor bëhet fjalë për pikën më të ulët të Tokës kontinentale, si dhe disfatën e Bizantit nga Perset që ka ndodhur po në këtë vend.

Lexo me teper

Prejardhja e Tokës dhe sistemit Diellor

Krijimi dhe zgjerimi i Universit

Lexo me teper