Kerko

Muhamedi a.s. shembull për njerëzimin

Nëse popujt e ndryshëm në botë kanë festa dhe përkujtime për personalitetet e tyre me arritje profesionale të kufizuara ku i përkujtojnë dhe i madhërojnë ata, atëherë për popullin musliman në botë, personaliteti kryesor që meriton të përkujtohet është Muhamedi a.s. Pejgamber i fundit për mbarë njerëzimin.

Lexo me teper

Ndalohet djegja dhe hudhja në tokë aty ku është i shkruar emri i Zotit

Pas dukurisë së ujit me akull, nëpër botë po shfaqet një dukuri tjetër e cila kësaj here ka të bëjë jo me bamirësi siç ishte ajo e ujit me akull, por me çështje që ka të bëjë me dogmatikën fetare, ku nëse dikush e bënë atë me urrejtje dhe bindje të së keqes, mund të dëmtohet seriozisht në besimin dhe bindjen e tij.

Lexo me teper