Kerko

Aspekti juridik i kurbanit

Kurbani (therja e kurbanit) është i bazuar në Kur'an dhe Hadith / Sunnet. Allahu xh. sh. në suren El-Kewther thotë: "... dhe preni Kurban " (El-Kewther, 2).

Lexo me teper

Ehlu suneti dhe xhemati

Shqyrtime paraprake

Lexo me teper

Leximi te myslimanët, virtyt apo bezdi

"Libri për mendjen është ajo çfarë dritarja është për shtëpinë"

Lexo me teper

Zekati dhe sadaka’ul-fitri, detyrë prioritare e myslimanëve

Siguroni pasuritë tuaja me dhënien e zekatit” (Hadith)

Lexo me teper

Në horizontet e Tavafit dhe Arafatit

Hyrje

Lexo me teper

Feja burimore, primordiale e njeriut si bazë e feve të shpallura

Këtu para së gjithash mendohet në Judaizimin, Kristianizmin dhe Islamin Por, me këtë nuk mund t’i përjashtojmë edhe fetë e tjera, të cilat ekzistojnë por dallimi i tyre me fetë qiellore është më i madh, sigurisht për shkak të shtrembërimeve përgjatë mijëvjeçarëve të tërë.

Lexo me teper

Të sigurojmë pasardhës të shëndoshë e të lumtur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ

Lexo me teper

Besimi në kader

Besimi në caktimin (kaderin) e Allahut xh. sh. është kushti i gjashtë i besimit islam. Mirëpo, duke e marrë parasysh se kaderi dhe kadaja në aspektin e tyre përmbajtësor, terminologjik nuk përmbahen në Kur’an, por as në kohën e as’habëve nuk dolën në sipërfaqe si tema thelbësore, ato përbëjnë njërën prej çështjeve të akaidit islam, të cilat çojnë mes vullnetit hyjnor dhe vullnetit njerëzor, mes përsosmërisë së atributeve hyjnore dhe përgjegjësisë njerëzore.

Lexo me teper