Kerko

Në horizontet e Tavafit dhe Arafatit

Hyrje

Lexo me teper

Feja burimore, primordiale e njeriut si bazë e feve të shpallura

Këtu para së gjithash mendohet në Judaizimin, Kristianizmin dhe Islamin Por, me këtë nuk mund t’i përjashtojmë edhe fetë e tjera, të cilat ekzistojnë por dallimi i tyre me fetë qiellore është më i madh, sigurisht për shkak të shtrembërimeve përgjatë mijëvjeçarëve të tërë.

Lexo me teper

Të sigurojmë pasardhës të shëndoshë e të lumtur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ

Lexo me teper

Besimi në kader

Besimi në caktimin (kaderin) e Allahut xh. sh. është kushti i gjashtë i besimit islam. Mirëpo, duke e marrë parasysh se kaderi dhe kadaja në aspektin e tyre përmbajtësor, terminologjik nuk përmbahen në Kur’an, por as në kohën e as’habëve nuk dolën në sipërfaqe si tema thelbësore, ato përbëjnë njërën prej çështjeve të akaidit islam, të cilat çojnë mes vullnetit hyjnor dhe vullnetit njerëzor, mes përsosmërisë së atributeve hyjnore dhe përgjegjësisë njerëzore.

Lexo me teper

Pejgamberët e dalluar (Ulu’l-azm)

Dërgimi i pejgamberëve (resulë apo nebijë) është urtësi dhe mëshirë e jo pamundshmëri as anakronizëm, për shkak të pamjaftueshmërisë së njeriut(1) që t’i perceptojë dhe përvetësojë të gjitha gjerat që i sheh apo jo, që janë shpirtërore apo materiale, të kësaj apo asaj bote.

Lexo me teper

Shumëpërmasat e haxhit

Një njeri e quajmë udhëheqës, lider, prijës për shkak të aftësive të tij udhëheqëse, organizative dhe menaxhuese në fusha të ndryshme jetësore.

Lexo me teper

Allahu është i paperceptueshëm, përse?

Feja dhe shkenca në parim nuk kundërshtohen, madje shkenca në realitet çon drejt besimit.

Lexo me teper