Kerko

Kur'ani, thesari i urtësisë universale

Angazhimi i mendjes njerëzore që ta arrijë urtësinë burimore për jetën gjatë historisë ka krijuar kultura dhe qytetërime të ndryshme, religjione dhe filozofi të ndryshme. Në të shumtën e rasteve, këto angazhime arritën rezultate relative, për shkak të paaftësisë dhe pafuqisë së mendjes ta arrijë të Vërtetën themelore: nga vjen e vërteta, ç’do të thotë jeta, ku shpie ajo e pyetje të ngjashme. U dhanë shumë përgjigje, por të gjitha ato të vërtetën përfshinin vetëm në mënyrë periferike dhe të pjesshme.

Lexo me teper

Universi i Kuranit

Kur’ani është kozmos që flet, kozmosi është Kur’an që hesht! (Ibn Arebiu)

Lexo me teper

A vjetërohet feja përballë trendeve moderne

(Ju kënaquni në mënyrë “kulturore”, por na leni neve të lirë të jetojmë në mënyrë religjioze)

Lexo me teper

Droga – pandemia që vret njerëzinë

Vëllezër dhe motra në Islam!

Lexo me teper

Muhammedi a.s., sintezë unikale e vlerave

- Skicë -

Lexo me teper

Universi i Kur’anit

Kur’ani është kozmos që flet, kozmosi është Kur’an që hesht! (Ibn Arebiu)

Lexo me teper

Isai a. s. dhe disa aspekte të jetës së tij

Hyrje

Lexo me teper

Islami dhe islamizmi

Prejardhja dhe ecejaket e termit islamizëm - Skicë -

Lexo me teper