Kerko

Nyja e ndërmjetësimit (shefa’atit) në Islam

Doktrina e ndërmjetësimit (shefa’atit) është ndër çështjet me rëndësi në besimin islam. Këtë rëndësi ndërmjetësimi e ka në Kur’an dhe në Hadith, por edhe në veprat dhe diskutimet e dijetarëve të mëdhenj klasikë e bashkëkohorë muslimanë.

Lexo me teper

Promovimi i veprave të plota të Imam Vehbi Ismailit

“Botimi i veprave të Imam Vehbiut do ta kthejë Imamin në vendin e origjinës, nga na e mori Amerika para 60 viteve.” (Nexhat Ibrahimi)

Lexo me teper

Tevhidi /monoteizmi/, bazë e feve të shpallura

1. Hyrje

Lexo me teper

Përmasat e ibadetit (adhurimit) në Islam

Hyrje

Lexo me teper

Katastrofat natyrore vërejtje për njerëzit e mençur

Viteve të fundit bota po ballafaqohet me katastrofa të ndryshme natyrore: tërmete të mëdha shkatërruese, erëra të jashtëzakonshme, vërshime të shumta, vapa të papërballueshme, paraqitje të sëmundjeve të ndryshme të panjohura te njerëzit, kafshët e bimët, luftërat e shumta dhe vdekja e njerëzve të pafajshëm etj. etj.

Lexo me teper

Ku janë tretur nxënësit e ulemasë së sotshme?

Ulemaja e gjallë është zëvendësuar me libra islamë të pajetë. Sikundër që librat islamë paraqesin shkronja të vdekura mbi letër, ashtu edhe besimi ynë është bërë petk i pajetë mbi trupin tonë. Të pajetë janë bërë edhe mësuesi / alimi edhe nxënësi / talibi.

Lexo me teper