Kerko

Mu sikur përhershmëria e përbërë nga sekondat, universi i përbërë nga atomet, bota virtuale e themeluar nga numrat më të thjeshtë, Kur‘ani madhështorë i thurur nga shkronjat dhe e tërë jeta e njeriut e përbërë nga shumë pjesë të komponuara me mjeshtri.

Është tani më e qartë se sistemi shekullar bashkëkohor nuk ka pasur sukses që në mënyrë adekuate t'i kundërvihet përhapjes së adikcionit ose të shërojë ata të cilët tani më janë bërë të varur.

“Mjeku i rëndomtë shëron sëmundjen, mjeku i mirë preveron sëmundjen, ndërsa mjeku më i mirë vendos baraspeshën në mes njeriut dhe Universit, si dhe harmoninë shpirtërore”

Në Kur’anin famëmadh gjenden sinjalizime, këndvështrime dhe fakte shkencore nga shumë lami që i drejtohen intelektit njerëzor dhe që vërtetojnë se Ai është shpallje prej Allahut të lartësuar, mrekulli për të gjitha kohërat dhe brezat që të ngritë besimin e besimtarit dhe t’i tërhequr vërejtjen jobesimtarit mbi saktësinë e këtij libri fisnik, siç bën aluzion verseti Kur’anor:

Thuajse nuk ka vend në botë ku nuk pihet duhani. Në vendet e zhvilluara konsumi mesatar vjetor i duhanit për një banor është rreth 2 kg, ndërsa në vendet në zhvillim rreth 0.8 kg.

All-llahu i Madhërishëm, Krijuesi ynë, i përsosur në Lartmadhërinë e Tij, i pafund dhe i pakohë në ekzistencën e Tij, betohet në kohën:

Zëri Hyjnor nga Paralashtësia thërriti Qielli dhe Toka nga ky Zë buçiti: “Ne nuk të kemi dërguar ty (o Muhammed) veçse si mëshirë për botët.” (El -Enbija, 107)

Atë që njeriu pret nga feja, identiteti dhe politika renditen në rangun e çështjeve më të rëndësishme dhe më serioze, kështu që vështrimi i këtyre çështjeve është i domosdoshëm në momentin dhe rrethanat që jetojmë, bile mund të themi se për ekzistimin e jetës shoqërore dhe perceptimin real të ndryshimeve në mes njerëzve ka rëndësi jetike.

Përderisa i brengosur përcillja lajmet nga bota islame dhe mendoja për fatkeqësitë që na kanë kapluar, më drejtohet një zë nga nefsi im:

Është e ditur se për çdo profesion nevojitet dituria e domosdoshme, ushtrimi dhe profesionalizmi. Secili profesion kërkon edhe përgjegjësi të caktuar dhe qasje serioze.

Gjatë kohës së zhvillimit të diturive kur'anore, nëpër disiplina të ndryshme, si dhe kushtet e ndryshme sociale në të cilat kanë jetuar muffesirët dhe shkencëtarët në çështjen e shpjegimit të librit të Zotit, mund të thuhet definitivisht që shkenca për Kur'anin është e pashtershme, e pakufizuar dhe për shpirtin njerëzor një materie jo tërësisht e mbizotëruar.

Në janar të vitit 1981 Organizata ndërkombëtare e mjekësisë islame ka mbajtur konferencën e parë të saj. Mjekët musliman nga të gjitha viset e botës kanë shprehur pakënaqësinë e tyre me dy versionet e betimit të Hipokratit. Është me rëndësi që ne të kuptojmë përse ata kan marrë këtë qëndrim.

Definicioni i hixhamit (cupping)

Paramendoni si do të ishte, kur të hyni për herë të parë në sallën për fitnes të klubit modern të gjimnastikës dhe nuk e keni të qartë se çfarë po ndodh aty.

Synetia (circumcisioni) gjatë historisë ka qenë temë emotive dhe shpesh pre’ e debateve irracionale. Viteve të fundit vërehet dukshëm tek mjekët një trend për kthimin sërish në praktikimin e synetisë tek të porsalindurit.

Feja është një gjë për të cilën lehtë flitet, por vështirë zbatohet. Shpesh, më shumë besojmë në gjëra të tjera, sesa në Allahun e Madhërishëm.

Të medituarit për vdekjen mund të jetë armë e fuqishme e cila na liron nga veset dhe qëndrimet e padëshiruara. Vdekja me siguri na rrit vetëdijen për vlerën e çastit në të cilin jetojmë. Ballafaqimi me vdekjen, në një mënyrë, do të thotë të fillosh procesin e zhvillimit shpirtëror.

Periudha e ashtuquajtur - vitet e çmendura më së paku është hulumtuar dhe studiuar, por për këtë të gjithë flasin dhe pohojnë që e dinë për çfarë bëhet fjalë.

Sytë e tre personave nuk do ta shohin zjarrin (në Ditën e Gjykimit): syri i cili ka qenë zgjuar në rrugën e Allahut, syri i cili ka qarë nga frika e Allahut xh.sh. , dhe syri i cili është ruajtur nga shikimi i asaj që ka qenë e ndaluar (Hadith)

All-llahu i Madhërishëm në Kur`anin famëmadh urdhëron e thotë:

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Hapen xhamitë për besimtarë