Edukimi i trashëgimtarëve (video)Hatib: Valon ef. Myrta
Tema: "Edukimi i trashëgimtarëve"
Vendi: "Xhamia e Hadumit" - Gjakovë