Zekati dhe obligueshmëria ndaj tij


Zekati, si njëra ndër 5 shtyllat e Islamit, nga besimtarët myslimane? e?shte? be?re? zakon qe? te? jepet ne? muajin e Ramazanit, pe?r shkak te? vlere?s se? madhe te? ke?tij muaji.

Nga kronika në vazhdim e mësojmë se c?ka e?shte? Zekati, kush duhet ta jap ate? dhe kujt i takon e drejta pe?r pranim te? tij.