Mukabelet e Kuranit në Ramazan, traditë që vazhdon


Muaji Ramazan përveç agjërimit është edhe muaji i Kuranit, ngase pikërisht në këtë muaj Zoti i Madhërishëm filloi zbritjen dhe shpalljen e tij mbi të dërguarin e fundit Muhamedin a.s.