Vendlindja:............... Fsh. Babaj Bokës KK Gjakovë

Ditëlindja:............... 17.08.1981

Vendëpunimi:.......... Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e fsh. Babaj i Bokës

Kualifikimi:.............. Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë


Nuk ka artikull para ketij.
Artikulli radhës
Dr. Valon ef. Myrta

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Pak, por e vazhdueshme