Xhematet e tokave të liruara sipas statistikave të vitit 1935


Me kërkesën paraprake të kryesisë së Këshillit të Ulemave të Komunitetit Musliman Shqiptar për hartimin e listës së shtëpive të pë këshillave të xhemateve në rrethveprimin e Këshillit të Ulemave në Shkup, që i drejtohet zëvendësinspektorit të kryesisë së Këshillit të Ulemave, ky inspektorat, në koordinim me këshillat e xhemateve të tokave të lirueme në Shkup, fillon menjëherë punën për hartimin e këtyre listave.

Listat përmbajnë emrat e vendbanimeve dhe numrin e shtëpive në bazë të raporteve të marra nga zyrat e rrethveprimit për vitin 1935, të cilat përkthehen nga gjuha serbe në gjuhën shqipe.(1)Në këto lista, përveç xhemateve në tokat e lirueme, përfshihen edhe xhematet dhe vendbanimet që kanë mbetur nën Bullgari, Serbi dhe Mal të Zi.(2) Në vazhdim sipas radhës prezantojmë listën e këshillave mtë xhemateve dhe numrin e shtëpive të lagjeve të qyteteve dhe numrin e shtëpive të katundeve:

Shkupi: Numëronte gjithsej 18 xhemate dhe këshilla të xhemateve, ato kanë qenë: xhemati “Pazar Bashi” me 471 shtëpi, xhemati i “Xhedid Isabegut” numëron 508 shtëpi, xhemati i “Haxhi Kasemit” numëron 572 shtëpi, xhemati i “Tophanes” numëron 6806 shtëpi, xhemati i “Karakapuxhit” numëron 575 shtëpi, xhemati i “Xhami Ahikit” numëron 775 shtëpi, xhemati i “Haxhi Ballabanit” numëron 509 shtëpi.
Xhematet e fshatrave janë: xhemati i Krushopakit me 462 shtëpi, xhemati i Konjares së Mesme me 362 shtëpi, xhemati i Bojanës me 713 shtëpi, xhemati i Pagarushës me 479 shtëpi, xhemati i Batincës me 449 shtëpi, xhematii Hasan Begut me 315 shtëpi, xhemati i Lubetenit me 362 shtëpi, xhemati i Negishtanit me 321 shtëpi, xhemati i Zelenikës me 420 shtëpi, xhemati i Cvetovës me 326 shtëpi dhe xhemati i Derzhilovës me 362 shtëpi.

Nishi (Serbi): Numëron gjithsej 7 xhemate, ato janë: xhemati i Nishit me 692 shtëpi, xhemati i Leskovcit me 349 shtëpi, xhemati i Surdulicës me 276 shtëpi, xhemati i Nishovskës me 363 shtëpi, xhemati i Sijarinës me 525 shtëpi dhe xhemati i Vrajës me 280 shtëpi.

Kumanova: Numëron gjithsej 7 xhemate, ato janë: xhemati i Orizares me 330 shtëpi, xhemati i Lipkovës me 476 shtëpi, xhemati i Otlës me 315 shtëpi, xhemati i Vaksincit me 375 shtëpi, xhemati i Matices me 379 shtëpi, xhemati i Mehmet Begut me 638 shtëpi dhe xhemati i Orta Bunarit me 652 shtëpi.

Presheva: Numëron gjithsej 10 xhemate, ato janë: xhemati i Xhamisë së Vjetër me 259 shtëpi, xhemati i Xhamisë së Re me 358 shtëpi, xhemati i Miratovcit me 361 shtëpi, xhemati i Corroticës me 515 shtëpi, xhemati i Raincës me 313 shtëpi, xhemati i Nesalcës me 340 shtëpi, xhemati i Xhamisë së Re II me 335 shtëpi, xhemati i Xhamisë së Vjetër në Tërnoc me 365 shtëpi, xhemati i Breznicës me 363 shtëpi dhe xhemati i Rahovicës me 341 shtëpi.

Velesi (Qyprilia): Numëron gjithsej 8 xhemate, ato janë: xhemati i Velesit me 313 shtëpi, xhemati i Jabuçiskës me 215 shtëpi, xhemati i Tomisllavës me 231 shtëpi, xhemati i Orizares me 181 shtëpi, xhemati i Melniçkës me 295 shtëpi, xhemati i Ivankovacit me 257 shtëpi dhe xhemati i Vodovratskës me 237 shtëpi.

Për Vranjevën e Epërme mungon regjistrimi, arsyet nuk dihen.(3)

Kaçanik: Numëron gjithsej 5 xhemate, ato janë: Doganaj me 404 shtëpi, Kaçaniku i Vjetër me 334 shtëpi, Gorancë me 335 shtëpi, Ivajë me 334 shtëpi dhe Kaçaniku me 304 shtëpi.

Tetovë: Numëron gjithsej 25 xhemate, ato janë: xhemati i Sahatit me 285 shtëpi, xhemati i Shejhit me 305 shtëpi, xhemati i Qyprisë me 456 shtëpi, xhemati i Nerashtës me 390 shtëpi, xhemati i Dobroshtit me 278 shtëpi, xhemati i Terzisë me 338 shtëpi, xhemati i Sllatinës me 344 shtëpi, xhemati i Merovës me 302 shtëpi, xhemati i Sedllarevës me 202 shtëpi, xhemati i Negotinit me 372 shtëpi, xhemati i Pirokut me 458 shtëpi, xhemati i Jellovjanit me 442 shtëpi, xhemati i Kamenjanit me 342 shtëpi, xhemati i Pallqishtës së Poshtme me 363 shtëpi, xhemati i Grupçinit me 272 shtëpi, xhemati i Zhelinës me 349 shtëpi, xhemati i Qellopekut me 333 shtëpi, xhemati i Veshallës me 341 shtëpi, xhemati i Shipkovës me 407 shtëpi, xhemati i Garjes me 324 shtëpi, xhemati i Porojit me 354 shtëpi, xhemati i Bogovinës me 457 shtëpi, xhemati i xhamisë Atik me 285 shtëpi, dhe xhemati i xhamisë Selçu Beg me 460 shtëpi. Për xhematin e xhamis Xhedid mungon regjistrimi, arsyet nuk dihen.

Gostivar: Numëron gjithsej 18 xhemate, ato janë: xhemati i Çarshisë me 307 shtëpi, xhemati i xhamisë Sahat me 325 shtëpi, xhemati i xhamisë Lagjja e Re me 317 shtëpi, xhemati i Likovicës me 323 shtëpi, xhemati i Debreshit me 267 shtëpi, xhemati i Vertokit me 292 shtëpi, xhemati Banicë e Poshtme me 337 shtëpi, xhemati i Terrnovës me 269 shtëpi, xhemati i Reçanit me 285 shtëpi, xhemati i Forinës me 334 shtëpi, xhemati i Vrapçishtës me 398 shtëpi, xhemati i Dobridollit me 367 shtëpi, xhemati i Çegranit me 307 shtëpi, xhemati i Verbijanit me 134 shtëpi, xhemati i Rostushës me 339 shtëpi, xhemati i Prisojnikit me 311 shtëpi, xhemati i Ribnicës me 204 shtëpi dhe xhemati i Zhirovnicës me 384 shtëpi.(4)

Dibër: Numëron gjithsej 11 xhemate, ato janë: xhemati i xhamisë Bajram Beg me 341 shtëpi, xhemati i xhamisë Dervish Mustafa me 360 shtëpi, xhemati i Mogorçes me 117 shtëpi, xhemati i Kosovrastit me 170 shtëpi xhemati i Selekuqes me 230 shtëpi, xhemati i Koxhaxhikit me 531 shtëpi, xhemati i Perpanikut të Vogël me 260 shtëpi, xhemati i Banicës me 202 shtëpi, xhemati i Xhepishtit me 110 shtëpi, xhemati i Hyngarit me 357 shtëpi dhe xhemati i Jevgjit me 99 shtëpi.

Prishtinë: Numëron gjithsej 15 xhemate, ato janë: xhemati i Bellaçevcit të Madh me 344 shtëpi, xhemati i Sllatinës së Madhe me 301 shtëpi, xhemati i Milloshevës me 346 shtëpi, xhemati i Komoranit me 320 shtëpi, xhemati i Mramorit me 365 shtëpi, xhemati i Ribarit të Madh me 153 shtëpi, xhemati i Janjevës me 407 shtëpi, xhemati i Dobranjës së Madhe me 219 shtëpi, xhemati i Gllogovcit me 372 shtëpi, xhemati i Sedllarit me 328 shtëpi, xhemati i xhamisë “ Kardie” “ Kaderije” me 226 shtëpi, xhemati i xhamisë “Ramadanije” me 344 shtëpi, xhemati i xhamisë “Mahmud Beg Hatunie” me 229 shtëpi, xhemati i xhamisë “ Alauddin” me 438 shtëpi dhe xhemati i xhamisë “Jusuf Çelebi” me 498 shtëpi.

Ferizaj: Numëron gjithsej 28 xhemate, ato janë: xhemati i Firajës me 271 shtëpi, xhemati i Gaçkës (Gatnje) me 347 shtëpi, xhemati i Babushit me 278 shtëpi, xhemati i Sojevës me 283 shtëpi, xhemati i Caralevës (Carnolevë) me 411 shtëpi, xhemati i Shtimes (Shtimlan) me 405 shtëpi, xhemati i Pleshinës me 295 shtëpi, xhemati i Gadimes (Gadimle) me 342 shtëpi, xhemati i Prelezit me 333 shtëpi, xhemati i Xhamisë së Boshnjakëve me 314 shtëpi dhe xhemati i Xhamisë së Madhe me 319 shtëpi.

Gjilan (Gilan): Numëron gjithsej 25 xhemate, ato janë: xhemati i xhamisë “Atik” me gjithsej 329 shtëpi, xhemati i Xhamisë së Çarshisë me 270 shtëpi, xhemati i Lagjes Vis (Der Mahall) me 364 shtëpi, xhemati i Pidiqit me 332 shtëpi, xhemati i Bresalcit me 348 shtëpi, xhemati i Cerrnicës me 334 shtëpi, xhemati i Sllakovcit me 283 shtëpi, xhemati i Pozheranit me 327 shtëpi, xhemati i Smirës me 312 shtëpi, xhemati i Lubishtës me 381 shtëpi, xhemati i Lashticës (Vllashticë) me 344 shtëpi, xhemati i Caravajkës me 399 shtëpi(5), xhemati i Sllatinës së Epërme me 399 shtëpi, xhemati i Malishevës me 278 shtëpi, xhemati i Pogragjës me 315 shtëpi, xhemati i Doberçanit me 329 shtëpi xhemati i Zarbincës me 305 shtëpi, xhemati i Rogoçicës me 408 shtëpi, xhemati i Hogoshtit (Ogosh) me 296 shtëpi, xhemati i Desivojcës me 333 shtëpi, xhemati i Koreticës me 286 shtëpi, xhemati i Kremenatit me 360 shtëpi, xhemati i Sfircës (Sviraç) me 341 shtëpi, xhemati i Krilevës me 347 shtëpi dhe xhemati i Marevcës me 408 shtëpi.

Prizereni: Numëron gjithsej 28 xhemate, ato janë: Vuçani, i cili numëron 383 shtëpi, Pirana me 265 shtëpi, Zhuri me 328 shtëpi, Reçani me 349 shtëpi, Neprogoshi me 348 shtëpi, xhemati i xhamisë “Qatib Sinan” me 422 shtëpi, xhemati i Dragomanit me 417 shtëpi, xhemati i xhamisë “Terzi” me 396 shtëpi, xhemati i xhamisë “Sozi” me 396 shtëpi, xhemati i Jeni xhamisë me 417 shtëpi, xhemati i xhamisë “Bajrakli” me 409 shtëpi, xhemati i Oça Zagradës me 316 shtëpi, xhemati i Gjonit me 399 shtëpi, xhemati i Rogovës me 427 shtëpi, xhemati i Lubiçevës me 314 shtëpi, xhemati o Korishës me 341 shtëpi, xhemati i Brodit me 334 shtëpi, xhemati i Rastelicës me 305 shtëpi, xhemati i Vraniqit me 390 shtëpi, xhemati i Shahinovës me 291 shtëpi, xhemati i Brodosanës me 305 shtëpi, xhemati i Bellabrodit me 277 shtëpi, xhemati i Kosovrasit me 219 shtëpi, xhemati i Nishorit me 343 shtëpi, xhemati i Suharekës me 366 shtëpi, xhemati i Mushtishtit me 337 shtëpi, xhemati i Studeniçanit me 297 shtëpi, xhemati i Bllacës me 477 shtëpi.

Rahoveci: Ka gjithsej 11 xhemate, ato janë: xhemati i Ostrozubit me 417 shtëpi, xhemati i Vërmicës me 412 shtëpi, xhemati i Hoxhajve me 443 shtëpi, xhemati i Çarshisë me 399 shtëpi, xhemati i Gjurgjejit me 411 shtëpi, xhemati i Orllatit me 350 shtëpi, xhemati i Banjës me 381 shtëpi, xhemati i Zatriqit me 400 shtëpi, xhemati i Kishbardhit me 400 shtëpi(6), xhemati i Krushës së Madhe me 393 shtëpi dhe xhemati i Samodraxhës me 437 shtëpi.Gjakova: Numëronte gjithsej 10 xhemate, ato janë: xhemati i Cermnjanit (Cermlan) me 320 shtëpi, xhemati i Raniqit me 609 shtëpi, xhemati i Deçanit me 363 shtëpi, xhemati i Skivianit me 259 shtëpi, xhemati i Junikut me 447 shtëpi, xhemati i Ponoshevës me 450 shtëpi, xhemati i xhamisë “Qerim” me 530 shtëpi, xhemati i xhamisë “Hadum” me 457 shtëpi, xhemati i Xhamisë Pashës me 943 shtëpi dhe xhemati i xhamisë M.Jusuf me 390 shtëpi.

Peja: Numëronte gjithsej 16 xhemate, ato janë: xhemati i Vrellës me 371 shtëpi, xhemati i Jashanicës me 290 shtëpi, xhemati i Tomanit me 280 shtëpi, xhemati i Sushicës me 201 shtëpi, xhemati i Leshanit me 360 shtëpi, xhemati i Dubovës (Dubovacit) me 335 shtëpi, xhemati i Rugovës me 352 shtëpi, xhemati i Kurshumlisë me 370 shtëpi, xhemati i Çarshisë me 410 shtëpi, xhemati i Puhovcit me 274 shtëpi, xhemati i Kopeshnicës me 477 shtëpi, xhemati i Gjylfatit me 134 shtëpi, xhemati i Jarinës me 185 shtëpi, xhemati i Isniqit me 535 shtëpi, xhemati i Istogut me 315 shtëpi dhe xhemati i Vranovcit me 420 shtëpi.

Mitrovica: Numëron gjithsej 6 xhemate, ato janë: xhemati i Sarajevës (Xhamia e Boshnjakëve) me 202 shtëpi, xhemati i xhamisë “Hysni Çaush” me 640 shtëpi, xhemati i Xhamisë me 304 shtëpi, xhemati i Fabrikës me 352 shtëpi, xhemati i Dedës me 366 shtëpi, xhemati i Zhabarit me 284 shtëpi.

Vushtrria: Numëronte gjithsej 10 xhemate, ato janë: xhemati i Smërkovnicës me 329 shtëpi, xhemati i Barit (Shala e Bajgorës) me 327 shtëpi, xhemati i Pantinës me 330 shtëpi, xhemati i Çiçavicës me 304 shtëpi, xhemati i Bivolakut me 346 shtëpi, xhemati i Samodrexhës me 289 shtëpi, xhemati i Barilevës me 303 shtëpi, xhemati i Novosellës (Katundi i Ri) me 306 shtëpi, xhemati Ikramije me 353 shtëpi dhe xhemati i Gazi Alibegut me 370 shtëpi.(7)

Serbica (Skenderaj): Numëronte gjithsej 9 xhemate: ato janë: xhemati i Broqnës me 233 shtëpi, xhemati i Klladernicës me 409 shtëpi, xhemati i Obrisë me 225 shtëpi, xhemati i Polacit me 628 shtëpi, xhemati i Krajkovës me 328 shtëpi, xhemati i Plluzhinës me 284 shtëpi, xhemati i Llaushës me 278 shtëpi, xhemati i Korroticës me 260 shtëpi, xhemati i Verbovcit me 353 shtëpi.

Podujeva: Numëronte gjithsej 10 xhemate, ato janë: xhemati i Podujevës me 446 shtëpi, xhemati i Dubnicës (Dumnicë) me 260 shtëpi, xhemati i Lopashticës (Llapashticë) me 343 shtëpi, xhemati i Koliqës me 332 shtëpi, xhemati i Zhitinës me 250 shtëpi, xhemati i Pakashticës me 300 shtëpi, xhemati i Glavnicës me 316 shtëpi, xhemati i Lluzhanit me 412 shtëpi, xhemati i Orlanskës (Orllan) me 468 shtëpi dhe xhemati i Batlevës (Batllavë) me 369 shtëpi.

Novi Pazari: Numëronte 16 xhemate, ato janë: xhemati i Suhodollit me 286 shtëpi, xhemati i Majstirit me 258 shtëpi, xhemati i Ribariqit me 314 shtëpi, xhemati i Melojës me 309 shtëpi, xhemati i Shkrijelit me 305 shtëpi, xhemati i Raduhovacit me 364 shtëpi, xhemati i Tutinës me 354 shtëpi, xhemati i Krushevës me 321 shtëpi, xhemati i Sopoçanit me 336 shtëpi, xhemati i Pozheshës me 374 shtëpi, xhemati i Sofi Memit me 370 shtëpi, xhemati i Pariçës me 357 shtëpi, xhemati i Dibag Isëhakit me 323 shtëpi, xhemati i Ferhadijes me 315 shtëpi, xhemati i Ahmed Vojvodës me 437 shtëpi, xhemati i Alltun Alemit me 440 shtëpi.

Belgradi: Numëronte 3 xhemate, nuk ka të dhëna për ato e xhemateve.

Bitoli (Manastiri): Numëronte 8 xhemate, ato janë: xhemati i Obednikut me 131 shtëpi, xhemati i Kremenatit me 440 shtëpi, xhemati i Kishevës me 252 shtëpi, xhemati i Ternovës me 209 shtëpi, xhemati i Lerës me 156 shtëpi, xhemati i Emin Çelebiut me 385 shtëpi, xhemati i Kara Olanit me 305 shtëpi, xhemati i Hamza Beut me 516 shtëpi.Kërçova: Numëronte 10 xhemate, ato janë: xhemati i Zajasit me 316 shtëpi, xhemati i Cervicës me 352 shtëpi, xhemati i Tuhinës me 329 shtëpë(8) xhemati i Lisiçanit me 424 shtëpi, xhemati i Greshnicës me 327 shtëpi, xhemati i Serbicës me 332 shtëpi, xhemati i Shutovës me 323 shtëpi, xhemati i Teqes me 303 shtëpi, xhemati i Balajve me 315 shtëpi dhe xhemati Xhuma me 310 shtëpi.

Prilepi: Numëronte 6 xhemate, ato janë: xhemati i Cermnishtës me 305 shtëpi, xhemati i Kanallaricës me 508 shtëpi, xhemati i Llazhanit me 460 shtëpi, xhemati i Debreshit me 376 shtëpi, xhemati i Evsatit me 312 shtëpi dhe xhemati i Ak Mesxhidit me 301 shtëpi.

Resne: Numëronte 3 xhemate, ato janë: xhemati i Resnes me 366 shtëpi, xhemati i Carev Dvorit me 250 shtëpi dhe xhemati i Nakolecit me 295 shtëpi.

Kavaderi: Numëronte 5 xhemate, ato janë: xhemati i Bistricës me 279 shtëpi, xhemati i Perzhdevës me 266 shtëpi, xhemati i Disanit të poshtëm me 1723 shtëpi, xhemati i Rosomanit me 116 shtëpi dhe xhemati i Kavaderit me 115 shtëpi.

Valandovo: Numëronte 4 xhemate, ato janë: xhemati i Kazandolit me 253 shtëpi, xhemati i Bashibosit me 260 shtëpi, xhemati i Kuthamzallit me 274 shtëpi dhe xhemati i Plavushës me 216 shtëpi.

Ohri: Numëronte 4 xhemate, ato janë: xhemati i Delagozhës me 398 shtëpi, xhemati i Emin Mahmudit me 402 shtëpi, xhemati i Haxhi Kasemit me 306 shtëpi dhe xhemati i Kuloglisë me 322 shtëpi.

Struga: Numëronte 6 xhemate, ato janë: xhemati i Strugës me 358 shtëpi, xhemati i Radolishtit me 360 shtëpi, xhemati i Oktishit me 304 shtëpi, xhemati i Llabunishit me 429 shtëpi, xhemati i Veleshtës me 341 shtëpi dhe xhemati i Tateshit të Poshtëm me 323 shtëpi.

Koçani: Numëronte 7 xhemate, ato janë: xhemati i Koçanit me 338 shtëpi, xhemati i Vinicës së Jugut me 262 shtëpi, xhemati i Gradecit me 303 shtëpi, xhemati i Bllatacit me 444 shtëpi, xhemati i Katundit Mbret me 480 shtëpi, xhemati i Trabatovishit me 345 shtëpi dhe xhemati i Berovës me 181 shtëpi.

Strumica: Numëronte 4 xhemate, ato janë: xhemati i Strumicës me 324 shtëpi, xhemati i Hamzaliut me 317 shtëpi, xhemati i Xhepejliut me 310 shtëpi dhe xhemati i Sushicës me 286 shtëpi.(9)

Shtipi: Numëronte 7 xhemate, ato janë: xhemati i Shtipit me 406 shtëpi, xhemati i Radanjit me 287 shtëpi, xhemati i Dorfulit me 373 shtëpi, xhemati i Kuçiçës me 297 shtëpi, xhemati i Xhumajlisë me 329 shtëpi, xhemati i Hamza Begut me 235 shtëpi dhe xhemati i Aragovës me 277 shtëpi.

Radovishti: Numëronte 5 xhemate, ato janë: xhemati i Radovishtit me 265 shtëpi, xhemati i Konçanit me 289 shtëpi, xhemati i Kallauzlit me 320 shtëpi, xhemati i Kallugjerit me 355 shtëpi dhe xhemati i Topolnicës me 314 shtëpi.

Plevle: Numëronte 8 xhemate, ato janë: xhemati i Potgorës me 238 shtëpi, xhemati i Rashçicës me 237 shtëpi, xhemati i Haxhi Zekerijasë me 274 shtëpi, xhemati i Pllanës me 234 shtëpi, xhemati i Haxhi Hasanit me 275 shtëpi, xhemati i Hysejn Pashës me 260 shtëpi, xhemati i Bollanqit me 241 shtëpi dhe xhemati i Taranit me 240 shtëpi.

Berane: Numëronte 6 xhemate, ato janë: xhemati i Beranës me 318 shtëpi, xhemati i Terpeshit me 347 shtëpi, xhemati i Vuçanit me 395 shtëpi, xhemati i Kuçanit me 350 shtëpi, xhemati i Petniçës me 379 shtëpi dhe xhematii Kurtagës me 365 shtëpi.

Bjelopoja: Numëronte 9 xhemate, ato janë: xhemati i Llozanit me 319 shtëpi, xhemati i Bistricës me 311 shtëpi, xhemati i Koritës me 284 shtëpi, xhemati i Gubavacit me 251 shtëpi, xhemati i Nedakusës me 302 shtëpi, xhemati i Zatonës me 313 shtëpi, xhemati i Rasovës me 289 shtëpi, xhemati i Jusufit me 207 shtëpi dhe xhemati i Haznedarit me 274 shtëpi.

Priboja: Numëronte 6 xhemate, ato janë: xhemati i Pribojës me 207 shtëpi, xhemati i Çitllukut me 209 shtëpi, xhemati i Kasidollit me 199 shtëpi, xhemati i Zaostrës me 192 shtëpi, xhemati i Masniçës me 231 shtëpi dhe xhemati i Zabergjit me 235 shtëpi.

Prepolli: Numëronte 7 xhemate, ato janë: xhemati i Prepollit me 443 shtëpi, xhemati i Lagjes së Re me 322 shtëpi, xhemati i Komaranit me 322 shtëpi, xhemati i Isapçikut me 320 shtëpi, xhemati i Kalajit me 349 shtëpi, xhemati i Brodarevës me 345 shtëpi dhe xhemati i Zhupës së Madhe me 345 shtëpi.(10)

Sjenica: Numëronte 8 xhemate, ato janë: xhemati i Vapës me 267 shtëpi, xhemati i Klladnicës me 270 shtëpi xhemati i Trebinës me 211 shtëpi, xhemati i Razhdegilit me 293 shtëpi, xhemati i Uglanës me 357 shtëpi, xhemati i Dugopolanës me 359 shtëpi, xhemati i Rasanit me 373 shtëpi dhe xhemati i Sjenicës me 291 shtëpi.

Plava: Numëronte 7 xhemate, ato janë: xhemati i Nokshiqit me 57 shtëpi, xhemati i Shaboviqit me 219 shtëpi, xhemati i Rexhepagës me 249 shtëpi, xhemati i Xhamisë së Vjetër me 176 shtëpi, xhemati i Vuthajve me 334 shtëpi, xhemati i Vezirës me 197 shtëpi dhe xhemati i Xhamisë së Re me 201 shtëpi.

Tivari: Numëronte 8 xhemate, ato janë: xhemati i Poderadit me 193 shtëpi, xhemati i Varoshit me 102 shtëpi, xhemati i Tugjemilit me 99 shtëpi, xhemati i Dobrovodës me 92 shtëpi, xhemati i Veleselos me 292 shtëpi, xhemati i Kunjes me 125 shtëpi, xhemati i Ftijanit me 340 shtëpi dhe xhemati i Ostrosit me 461 shtëpi.

Ulqini: Numëronte 5 xhemate, ato janë: xhemati i Rastishit me 353 shtëpi, xhemati i Midhes me 366 shtëpi, xhemati i Kryqit me 136 shtëpi, xhemati i Kryepazarit me 213 shtëpi dhe xhemati i Namazgjahut me 290 shtëpi.

Podgorica: Numëronte 4 xhemate, ato janë: xhemati i Podgoricës me 612 shtëpi, xhemati i Tuzit me 272 shtëpi, xhemati i Dinoshit me 133 shtëpi dhe xhemati i Bokave të Kotorit me 20 shtëpi.(11)

Vlen të theksojmë se gjatë periudhës së viteve 1941/44 disa fshatra të Kosovës ndodheshin ende nën okupimin gjerman apo edhe bullgar, madje kishte fshatra gjysma e të cilave ishin nën okupimin gjerman ose bullgar, e pjesa tjetër në kuadër të Shqipërisë Etnike. Kështu kishte ndodhur me fshatrat Milloshevë e Bellaçevci i Madh, pastaj me fshatrat Pidiq e Smirë të Anamoravës, të cilat ishin nën okupimin bullgar dhe me fshatin Zarbincë të komunës së Kamenicës, gjysma e të cilit ishte brenda kufirit bullgar.


__________________
1) AQSH, f. 882, v. 1944, dok. 80, fl. 20.
2) Po aty, fl. 21.
3) Po aty, fl. 22.
4) po aty. fl. 23.
5) po aty. fl. 24.
6) po aty. fl. 25.
7) po aty. fl. 26.
8) po aty. fl. 27.
9) po aty. fl. 28.
10) po aty. fl.29.
11) po aty. fl. 30Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi
Dituria Islame 286


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Pak, por e vazhdueshme