Tema

Pështati: Dr. Sedat Islami

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Si të largojmë mendimet negative ?!

Ibrahim Iljazi

Ndërtimi i shumë objekteve fetare islame dhe kulturo-arsimore në mënyrë direkte është i lidhur me institucionet e vakëfeve

Edison Hoti

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik.

Edin Tule
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Shejh Muhamed Hasenejn Makhluf
Përktheu nga arabishtja dhe përshtati në shqip: Muhamed B. Sytari

Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Mr. Samir B. Ahmeti

Përktheu dhe përshtati nga anglishtja:
Daim Abazi

Mr. Zenel Hajdini

Flamur Vehapi

“Dhe thirr ndër njerëz për Haxhin, se të vijnë ty këmbësorë e edhe kalorës me deve të rraskapitura, që vijnë prej rrugëve të largëta, për të qenë të pranishëm në dobitë e tyre, dhe për ta përmendur Allahun në ato ditë të caktuara

Resul ef. Rexhepi

Prim. dr. med. sc. Ali F. Iljazi

Phd. Flamur Vehapi

Flamur Vehapi

Prof. dr. sc. Edin Tule
Përktheu dhe përshtati: Prim. dr. med. sc. Ali F. Iljazi