Tregime

Një ditë, plakun e urtë e vizitoi një djalë i ri duke iu ankuar se e kishte humbur besimi tek vetja dhe vazhdimisht ndihet i shtypur nga presioni i të tjerëve.

Përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Një ditë Pjegamberi s.a.v.s. e pyeti Aliun r.a.:

Duke eksploruar shpellat përgjatë bregut të detit, një burrë gjeti një çantë rrecke me shumë topa balte të tharë.

Një njeri anija e të cilit ishte përmbytur mbeti i vetmuar në një ishull.

Një djalë i ri kishte dalë të shëtis botën për të mësuar kuptimin e jetës.

Një herë e një kohë jetonte një princ i cili ende nuk ishte martuar.
I ati i tij, mbreti, i shqetësuar i thotë: ”Biri im ...

Ebul-As ibnur-Rebi ishte burri i Zejnebes, bijës së të Dërguarit të Allahut. Rrëfimi i kalimit të tij është shumë frymëzues.

Hyri një djalosh tek një berber dhe si e pa berberi atë, pëshpëriti në veshin e klientit të tij: Ky është fëmija më kokëtrashi në botë! Shiko tani ta vërtetoj këtë!

Një herë e një kohë jetonte një burrë i cili kishte gjashtë fëmijë dhe të gjitha i kishte vajza.

Transmetohet nga Muhammedi a.s., se një njeri, i cili ishte shumë i devotshëm në besimin e tij, një here kishte vendosur që per hirë të Allahut të jep sadaka natën

Një herë në një qytet, jetonte një i ri i bashkë me gruan e tij të porsamartuar. Pas martesës, i riu filloi të punonte si mësues në një shkollë fillore.

Njëherë, Omeri r.a., po ecte në treg dhe hasi një njeri të ulur i cili lutej:

Ngjarja që do tu tregoj, ka ndodhur kur punoja në gjykatë. Një ditë më erdhi një burrë, i cili filloi të ankohej se i kishin vjedhur makinën.

Prim.dr.med.sc. Ali F.Iljazi

Dy shokë patën një mospajtim, i cili përfundoi me konflikt fizik.

Tregohet se një ushtri që udhëhiqej nga një komandant i shkathët, u thye keq në një betejë.

Një shitës tullumbacesh kishte ditë që nuk kishte shitur asnjë tullumbace

Një i pasur ishte përgatitur të niset për haxh. Para se të nisej një i varfër e luti që ta shoqëroj dhe ta shërbyer atë gjatë kësaj rruge të gjatë. I pasuri pranoi dhe kështu u nisën së bashku.

Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi