Hutbe

Sedat ef.Islami

Sedat ef.Islami

Florim ef. Mellova

Hatib: Nezim Haliloviç

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Hatib: Nezim Halilović Muderris

(Kjo Hytbe do të mbahet në të gjitha xhamitë e Kosovës më 6 korrik 2012)

Sedat ef.Islami

Didmar ef.Faja

Florim ef. Mellova

Falënderimet, madhërimet, adhurimet janë vetëm për Allahun e Madhëruar, Krijuesin dhe Sunduesin e gjithë botrave. Paqa, bekimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi zotriun tone Muhammedin s.a.v.s. mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Sedat ef.Islami

Sedat ef.Islami

Sedat ef.Islami

(Hutbe nga rahmetliu Shejhu Muhammed in Salih el-Uthejmin)

Sedat ef.Islami

Florim ef. Mellova

Sedat ef.Islami

Sedat ef.Islami