Familja

Nermine Kopriva – Jonuzi

Si muslimanë, ne të gjithë e dimë rëndësinë e namazit. Është gjëja e parë për të cilën do të merremi në llogari para Allahut (xh.sh),

Kur’ani thekson se prindërit nga brendia dhe që nga lindja ndiejnë një dashuri dhe ngrohtësi ndaj fëmijëve

Nuk janë vetëm vlerësimi dhe lëvdatat, apo ndrydhja e ndjenjave të fëmijës, ato që përcaktojnë nivelin e besimit të fëmijës tek vetja.

Përgatiti: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Prim.med.dr.sci. Ali Iljazi

Fëmijët (që nuk kanë arritur moshën e pubertetit) nuk janë të obliguar të agjërojnë.
Mirëpo, prindërit e tyre ose kujdestarët janë fuqishëm të rekomanduar që t’i inkurajojnë ata për të agjëruar disa ditë

Familja është një institucion hyjnor, origjina e të cilit përkon me krijimin e njeriut, ndërsa lloji njerëzor është rezultat i këtij institucioni.

Fëmijët kur lexojnë diçka që e kuptojnë, kënaqen. Ngjarjen që do t'ia sillni, së pari shpjegojani.

Mënyra më e mirë për të transmetuar, ruajtur dhe fiksuar dijen, lajmin, mendimin dhe ndjenjën është duke e shkruar atë... Leximi më i mirë arrihet kur kapim shenjat e vogla të fshehura mes rreshtave...

Dashuria për fëmijët është natyrshmëri tek njeriu. Secili njeri dëshiron të ketë fëmijë.

Mihana Goga-Bekteshi

Mr. Jasir Krasniqi

Transformimet që po i pësojnë sot shoqëritë moderne pa dyshim se kanë karaktere shumëdimensionale, dhe shpeshherë kanë tendenca të lëkundin fuqishëm themelet e shoqërive.

Pozita e prindërve në fe është e lartë. Respekti për ta është në një vijë me respektin për Allahun, sikur që kundërshtimi i tyre është llogaritur ndër mëkatet më të mëdha.

Zoti i Madhërishëm e ka bërë natyrshmëri të prindërve dashurinë ndaj fëmijëve të tyre.

Fjala hyjnore e vë familjen mbi baza të atilla, sa e fton të gjithë shoqërinë të mendojë gjerë e gjatë, në lidhje me çështjen e familjes

Baballarë vajzash! Kur ishte hera e fundit që shkuat ta “shoqëroni” vajzën në dhomën e saj? Apo kur jeni ulur në tryezë pranë saj ose në shtrat apo dysheme me të dhe t’i lexoni asaj një libër, ta ndihmoini me detyrat e shtëpisë ose të kontrolloni se si po luan, qoftë dhe nëse është duke luajtur me kukulla?

Në shkrimin paraprak kemi folur për ruknet, -shtyllat e testamentit dhe kushtet e tij. Në këtë punim do të flasim për testamentin në përfitime dhe mënyrën e realizimit të testamentit.

Pranimi i ofertës-testamentit nuk kushtëzohet që të ndodhë – të bëhet menjëherë pas vdekjes së testamentlënësit; pranimi i testamentit mund të bëhet edhe pas një kohe të caktuar pas vdekjes së testamentlënësit