Histori

Peqini radhitet ndër qytetet më të vjetër të Shqipërisë si Durrësi, Kruja, Shkodra e Berati.

Emri i vjetër, Jethrib… Yethribi, pasi u nderua me hixhret, më vonë mori emrin Medinetu Muneuere që ka kuptimin: Qyteti i ndriçuar me dritën e Allahut dhe të Islamit… më vonë, kur Pejgamberi u vendos në të, mori emrin Medinetu Nebi që ka kuptimin: Qyteti i Pejgamberit…

Vitet njëzetë të shekullit XX, në vendin tonë, ishin vitet e luftës për demokraci e përparim shoqëror. Në këto vite ekzistonte një atmosferë me ndjenjë të theksuar kombëtare, e cila ishte pasqyruar në shumë drejtime.

Paralelisht me konsolidimin e Shtetit të ri Shqiptar, gjatë çerekut të parë të shek. XX, po konsolidoheshin dhe institucionet fetare islame, të cilat vet-administroheshin tashmë prej disa vitesh (që nga 1912/13).

Përpjekjet e klerit mysliman të Pukës për Lirinë dhe Pavarësinë e Atdheut janë të njohura qofte përmes kujtesës historike, qoftë përmes disa burimeve arkivore të rëndësishme. Këto përpjekje janë më të dukshme dhe të drejtuara që nga Lidhja Shqiptare e Prizrenit e në vazhdim.

Mimar Sinani (1490 – 1588)

“Sikur dituria të mos kishte meritë tjetër, përveç faktit që i bën injorantët që të ndjejnë frikë dhe respekt ndaj teje dhe i bën dijetarët të të duan dhe nderojnë, kjo do të ishte arsyeja më se e mjaftueshme për kërkimin e saj, pa përmendur këtu gjithë të mirat e tjera të saj në këtë jetë dhe në tjetrën.”[1]

Nga hulumtimi e studimi i materialeve të shkruara dhe të dhënave të tjera materiale ekzistuese mund të përfundohet se gjurmët e kulturës e të qytetërimit Islam në trojet shqiptare dhe në Ballkan përgjithësisht janë shumë më të hershme sesa mendohet në qarqet tona shkencore, të cilat, pa përjashtim, fillet e Islamit në këto troje i lidhin me ardhjen e Osmanlinjve.

Me largimin e osmanlinjve, me pavarësimin dhe formimin shteteve në këtë rajon, popullata myslimane, me pëlqimin e Meshihatit të Stambollit përmes ndarjes së Menshures Sheihu -l-Islam, filloi themelimin e bashkësive fetare islame, që kishin për qëllim ruajtjen e Islamit dhe qenien shpirtërore muslimane.

Fjala “Hoxh – ë~a ; shumës ~ allarë,~ allarët”[1], është sinonim i fjalës «mësues».

Sipas statistikave, vetëm 3,3 për qind e popullsisë së përgjithshme të Manastirit sot janë shqiptarë.

Në gjithë rrjedhën e ngjarjeve që përcaktojnë fatin e Shqipërisë e të shqiptarëve gjatë historisë, pa dyshim, gjejnë vend të merituar edhe ulemaja shqiptare nga territori i Maqedonisë së sotme, që duhet të zënë vend në analet e historisë, që është pjesë e kontributit e të lavdisë shqiptare.

Paul Valley, ka renditur 20 shpikjet më me ndikim, duke identifikuar kështu edhe gjenitë që qëndrojnë prapa tyre.

Një historik i shkurtër për Krimenë

Ramadan Shkodra

Mahmud Abdulkader Arnauti(1)

Krahina e Çamërisë ish Thesprotia e dikurshme, që sot ndodhet në pjesën më të madhe në administrimin e shtetit grek që prej 100 vitesh, ka pasur përherë një identitet të dukshëm kombëtar.

90 vjet më parë, ose më saktësisht, më 3 mars të vitit 1924, kalifati islam është fshirë nga harta, pasi që i shërbeu botës muslimane për 1350 vjet, shkruan Worldbulettin.