Histori

Nga hulumtimi e studimi i materialeve të shkruara dhe të dhënave të tjera materiale ekzistuese mund të përfundohet se gjurmët e kulturës e të qytetërimit Islam në trojet shqiptare dhe në Ballkan përgjithësisht janë shumë më të hershme sesa mendohet në qarqet tona shkencore, të cilat, pa përjashtim, fillet e Islamit në këto troje i lidhin me ardhjen e Osmanlinjve.

Me largimin e osmanlinjve, me pavarësimin dhe formimin shteteve në këtë rajon, popullata myslimane, me pëlqimin e Meshihatit të Stambollit përmes ndarjes së Menshures Sheihu -l-Islam, filloi themelimin e bashkësive fetare islame, që kishin për qëllim ruajtjen e Islamit dhe qenien shpirtërore muslimane.

Fjala “Hoxh – ë~a ; shumës ~ allarë,~ allarët”[1], është sinonim i fjalës «mësues».

Sipas statistikave, vetëm 3,3 për qind e popullsisë së përgjithshme të Manastirit sot janë shqiptarë.

Në gjithë rrjedhën e ngjarjeve që përcaktojnë fatin e Shqipërisë e të shqiptarëve gjatë historisë, pa dyshim, gjejnë vend të merituar edhe ulemaja shqiptare nga territori i Maqedonisë së sotme, që duhet të zënë vend në analet e historisë, që është pjesë e kontributit e të lavdisë shqiptare.

Paul Valley, ka renditur 20 shpikjet më me ndikim, duke identifikuar kështu edhe gjenitë që qëndrojnë prapa tyre.

Një historik i shkurtër për Krimenë

Ramadan Shkodra

Mahmud Abdulkader Arnauti(1)

Krahina e Çamërisë ish Thesprotia e dikurshme, që sot ndodhet në pjesën më të madhe në administrimin e shtetit grek që prej 100 vitesh, ka pasur përherë një identitet të dukshëm kombëtar.

90 vjet më parë, ose më saktësisht, më 3 mars të vitit 1924, kalifati islam është fshirë nga harta, pasi që i shërbeu botës muslimane për 1350 vjet, shkruan Worldbulettin.

Kur ushtritë arabe dhe berbere kaluan nga Afrika Veriore në Spanjë në shekullin e tetë, ata menduan se zbuluan parajsën në tokë.

Trashëgimia e humbur e Tiranës

Rrethanat politike në të cilat u krijua LNDSH

Ngjarjet që ndodhën në skenën e madhe të historisë, në periudhën ndërmjet viteve 571- 632 dhe veçmas ndërmjet viteve 611-632, më shumë u zhvilluan në bazë të një rrjedhe që erdhi si rezultat i parashikimit hyjnor, i cili e relativizon konceptin tradicional të intrerpretimit sipërfaqësor të ngjarjeve historike, sipas të ashtuquajturës “logjikë historike”.

Jehona e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit nuk u ndie vetëm Brenda kufijve të Evropës, por ajo kishte marrë dhenë. Trimëritë e popullit shqiptar, qëndresa dhe sakrifica e tij për tokën e të parëve kishin zënë faqe të tëra në lajmet dhe komentet e shtypit arab të asaj kohe.

Perandoria Osmane, e cila u shtri nga Hungaria Veriore deri në Arabinë Jugore, nga Krimeja deri në Afrikën e Veriut, do të përmblidhte në vete edhe trevat shqiptare.

Ideja për mbledhjen e Kongresit I të Myslimanëve të Shqipërisë