Kerko

Hetem Sopjani

Hetem Sopjani

Hetem Sopjani

Thuaj: “A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?!” PO, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim.” (Zumer: 9)