Shkrime Autoriale

Ramazani muaji i ngritjes dhe i ripërtëritjes shpirtërore

Abdullah ibni Abbasi thotë: Dëgjova nga i Dërguari i Zotit se Xhenneti nga viti në vit zbukurohet për shkak të ardhjes së muajit të Ramazanit.

Lexo me teper

Agjërimi i Ramazanit

Mbi agjërimin në përgjithësi

Lexo me teper

Termi “Ramadan” në tefsiret dhe leksione të Kuranit

a) Në tefsiret e Kuranit

Lexo me teper

Ta presim ramazanin sikur me qenë i fundit

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Ramazani – muaji i devotshmërisë

Falënderimi i takon Allahut që e ka dalluar muajin ramazan nga muajt e tjerë dhe e ka obliguar agjërimin në këtë muaj: “O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, me qëllim që të ruheni (nga gjynahet).” (El Bekare: 183).

Lexo me teper

Mesazhi i paqes në muajin e ramazanit

Muaji i bekuar i Ramazanit nuk paraqet vetëm një nga pesë shtyllat e Islamit dhe një nga obligimet më të mëdha fetare, por paraqet edhe një nga evenimentet më të mëdha të karakterit botëror, ngase në gjithë globin merret vesh se ka filluar muaji i Ramazanit dhe të gjitha mediumet botërore i kushtojnë hapësirë si lajmit për fillimin e këtij muaji madhështor, poashtu edhe dokumentareve të ndryshme për organizimin e jetës së muslimanëve gjatë Ramazanit dhe ndikimin e tij në personalitetin dhe jetën e muslimanit.

Lexo me teper

Mesazhi për Muajin Ramazan

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Ramazani – muaji i ibadetit (adhurimit)

Allahu xh.sh. nga mirësitë e Tij të pakufishme i dhuroi ymetit të Pejgamberittë Tij, Muhamedits.a.v.s., mirësi dhe begati të shumta, të cilat nuk kanë qenë të njohura popujve të mëparshëm.

Lexo me teper

30 ditët e Ramazanit

Po vijnë ditë që dallohen nga të tjerat dhe nuk janë një apo dy, por plot 30 ditë të njëpasnjëshme, të cilat i pret me shumë mall e shumë gëzim e gjithë bota islame.

Lexo me teper

Mirë se vjen muaj i Ramazanit

Kaloi edhe një vit … Ramazani është përsëri këtu …

Lexo me teper