Tema

Nata e madhe e Beratit

- Ndër netët e mëdha, të mira, të cilat janë të dalluara nga netët e tjera të vitit, e cila konsiderohet si nata e shpëtimit, e kërkimfaljes dhe e pendimit, është edhe “Nata e Beratit".

Lexo me teper

Fjala e mirë është nder

“A nuk ke kuptuar se si Allahu bëri shembull: fjalën e mirë si pema e mirë që i ka rrënjët thellë (në tokë) e degët e saj janë lart. E që, me vullnetin e Zotit, ajo jep frutat e veta në çdo kohë. Allahu pra u parashtron njerëzve shembuj ashtu që ata të mendojnë. Dhe shembulli i fjalës së keqe është si një pemë e keqe që është shkulur mbi tokë e që nuk ka të qëndruar”. ( Ibrahim, 24-26.)

Lexo me teper

Fjala dhe pesha e saj

Gjuha është prej të mirave më të mëdha të Allahut xh.sh. që i është dhënë njeriut. Ajo për nga vëllimi është shumë e vogël, por për nga nënshtrimi dhe mëkatimi, është gjithsesi e madhe, sepse dy gjëra të cilat janë të mëdha: besimi dhe mosbesimi, si e mira më e madhe dhe e keqja më e madhe, shprehen dhe manifestohen pikërisht nëpërmjet gjuhës.

Lexo me teper

Misioni i shkencave islame sot

Në këtë tekst! autori trajton çëshjen e domosdoshmërisë së elaborimit të vlerave të paqes! shenjtërisë! moralit diturisë fetare dhe njohurisë fetare në planet dhe programet e shkencave islame sot. Autori beson se konfliktet dhe lu'ftërat në vendet tradicionale të Islamit si dhe në shumë shoqëri tradicionale islame dhe myslimane! kërkojnë nga intelektualët dhe alimët myslimanë që të srlqyrtojnë urgjentisht detyrën/ detyrat e shkencave islame sot.

Lexo me teper

Pranvera të kujton Ringjalljen!

Pas një dimri të gjatë dhe të mbushur me shira dhe dëborë, që sjell me vete qetësi shpirtërore në zemrat tona, na mëson durimin dhe pritjen drejt një ringjalljeje të përkohshme, duke ngërthyer në vete argumente për ata që posedojnë mendje se ringjallja e vërtetë është në pritje.

Lexo me teper

Cilat kaptina nga Kurani duhet lexuar gjatë kohës së depresionit dhe stresit

Disa kaptina nga Kurani janë në veçanti të vlefshme dhe të rëndësishme për t’u lexuar gjatë periudhës së anksiozitetit dhe depresionit meqë mesazhet dhe rëndësitë e tyre mund të lehtësojnë dhe mënjanojnë gjendjet e rënda psikike me ndihmën e Zotit ...

Lexo me teper

Begatitë më të mëdha të Allahut

Muhammedi,s.a.v.s. ka thënë: “Kujt i janë dhënë katër gjëra, i janë dhënë të mirat e kësaj dhe botës tjetër, e që janë: gjuha e cila përmend Allahun, zemra e cila falënderon Atë, trupi i cili sprovat i përballon me durim dhe gruaja e cila nuk e tradhton burrin kur është në pyetje pasuria e tij dhe morali i saj!”

Lexo me teper

Begatia e shëndetit nga këndvështrimi i Muhammedit s.a.v.s.

Kush thellohet më tepër në jetën dhe në veprën e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. ndeshet me një trans-formim misterioz nga historia e thatë, sterile e boshe, që i ngjason shkretëtirës, në një histori të begatë porsi toka e pasur e pjellore, nga e cila mbin e më vonë rritet njerëzorja, dituria, qytetërimi, kultura, civilizimi dhe bukuria.

Lexo me teper

Dhjetë porositë e të Dërguarit a.s. për Ebu Dherrën r.a.

Transmetohet nga Ebu Dherre r.a., i cili i kishte thënë të Dërguarit a.s..:

Lexo me teper