Shkrime Autoriale

Ata duan ta shuajnë Dritën e Zotit!

E vërteta burimore e realitetit dhe e vërteta e krijuar e realitetit

Lexo me teper

Shën Gjergji (Jurjeva)

Shënimi dhe karakteristikat e Shëngjergjit (Jurjevës)

Lexo me teper

Bashkësia Islame është e angazhuar fuqishëm që në shtetin tonë të krijohet ambient i sigurt për të gjithë

(Fjala përshëndetëse e myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava në hapjen e konferencës shkencore "Myslimanët shqiptarë në Ballkan")

Lexo me teper

Islami, fe e mirësisë dhe e tolerancës

Myslimanët e quajnë periudhën para-islame si periudhë të xhahilijetit, që zakonisht përkthehet si "kohë e injorancës". Por, kuptimi origjinal i rrënjës XH-H-L është "vrull, nervozizëm, ndjeshmëri e mprehtë për nderin dhe prestigjin, arrogancë e tepruar dhe, mbi të gjitha, prirje kronike për dhunë dhe hakmarrje."

Lexo me teper

Mesazhi i Miraxhit

Udhëtimi i Israsë dhe Miraxhit nuk ndodhi rastësisht prej Mekës nëpërmes Kudsi Sherifit. Rëndësia e kësaj është në atë që kjo është rrugë e ngjarjeve të rëndësishme, pikëtakim i shumë pejgamberëve të Allahut. Ky është fakt që qartë potencohet që Islami është fe e cila në vete bashkon dhe plotëson të gjitha shpalljet e pejgamberëve të mëparshëm.

Lexo me teper

Kuptimi dhe rëndësia e Natës së Miraxhit

Kjo edhe njëherë është dëshmi se Pejgamberi a.s., kur u ngjit në lartësi, pasoi pastrimi i shpirtit dhe i zemrës, në mënyrë që të përballonte takimin me Allahun, Ai Që i mundësoi të jetë në shkallën më të lartë të moralit, dhe të takohet në formën më të përkryer. Prandaj Miraxhi i Pejgamberit a.s. është njëkohësisht pastrim dhe ngritje edhe për popullin e tij, pra për Ymetin. Miraxhi nënkupton edhe namazin, pra afrimin tonë tek Allahu Fuqiplotë, dhunti e cila u urdhërua pikërisht në këtë natë.

Lexo me teper

Rrethanat historike para Israsë dhe Miraxhit

Ekzistojnë shumë mendime për atë se kur ka ndodhur Israja dhe Miraxhi, por ajo që dihet mirë është se Israja dhe Miraxhi kanë ndodhur para shpërnguljes së të dërguarit të Allahut për në Medine.

Lexo me teper

Frikësoju Allahut dhe shoqërohu me të sinqertit!

"O ju që keni besuar! Kini frikë Allahun (të jeni të vetëdijshëm) dhe shoqërohuni me ata që janë të sinqertë (besimtarë të vërtetë)"(Et-Tevbe, 119)

Lexo me teper