Shkrime Autoriale

Mesazhi i Miraxhit

Udhëtimi i Israsë dhe Miraxhit nuk ndodhi rastësisht prej Mekës nëpërmes Kudsi Sherifit. Rëndësia e kësaj është në atë që kjo është rrugë e ngjarjeve të rëndësishme, pikëtakim i shumë pejgamberëve të Allahut. Ky është fakt që qartë potencohet që Islami është fe e cila në vete bashkon dhe plotëson të gjitha shpalljet e pejgamberëve të mëparshëm.

Lexo me teper

Kuptimi dhe rëndësia e Natës së Miraxhit

Kjo edhe njëherë është dëshmi se Pejgamberi a.s., kur u ngjit në lartësi, pasoi pastrimi i shpirtit dhe i zemrës, në mënyrë që të përballonte takimin me Allahun, Ai Që i mundësoi të jetë në shkallën më të lartë të moralit, dhe të takohet në formën më të përkryer. Prandaj Miraxhi i Pejgamberit a.s. është njëkohësisht pastrim dhe ngritje edhe për popullin e tij, pra për Ymetin. Miraxhi nënkupton edhe namazin, pra afrimin tonë tek Allahu Fuqiplotë, dhunti e cila u urdhërua pikërisht në këtë natë.

Lexo me teper

Rrethanat historike para Israsë dhe Miraxhit

Ekzistojnë shumë mendime për atë se kur ka ndodhur Israja dhe Miraxhi, por ajo që dihet mirë është se Israja dhe Miraxhi kanë ndodhur para shpërnguljes së të dërguarit të Allahut për në Medine.

Lexo me teper

Frikësoju Allahut dhe shoqërohu me të sinqertit!

"O ju që keni besuar! Kini frikë Allahun (të jeni të vetëdijshëm) dhe shoqërohuni me ata që janë të sinqertë (besimtarë të vërtetë)"(Et-Tevbe, 119)

Lexo me teper

Lamartini, njëri nga poetët më të mëdhenj të Francës dhe sulmet ndaj Muhamedit a.s.

Gjatë historisë pati shumë armiq, e megjithatë ata, ose i mbuloi pluhuri i harresës, ose vazhduan të përmenden për shembull të keq. Ndërkaq, emri i Muhamedit a.s., vazhdoi të përmendet më shumë se emri i cilësdo krijesë tjetër.

Lexo me teper

Kurani si përmbajtje letrare (Përkthimi i Kuranit në shqip)

"Kurani si përmbajtje letrare" është një punë që paraqet vlerën letrare të Kuranit në përgjithësi, dhe mangimin apo mohimin e kësaj vlere gjatë përkthimeve të tij në gjuhën shqipe dhe jo vetëm, që nga tentativat e para e deri në kohën tonë.

Lexo me teper

Njeriu dhe koha që shkatërron

Abstrakt:

Lexo me teper

Një lutje për Nanat e Kosovës

Sot në Kosovë të gjithë janë mbledhur të kujtojnë, të kujtojnë e kurrë të mos harrojnë: se pema e lirisë që lartohet çdo pranverë në qiellin e të parëve të këtij trualli, i ka rrënjët thellë, thellë, në tokën që ofshan e përkund të rënët!

Lexo me teper

Muslimanët, si shembull i bashkëjetesës paqësore ndër shekuj

Të nderuar e të dashur vëllezër,

Lexo me teper

Dashuria ndaj të Dërguarit të Allahut, Muhammedit s.a.v.s.

Myslimanët i njohin dhe i duan të gjithë pejgamberët e Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi ta, dhe në mes tyre nuk bëjnë dallime, për shkak se në këtë i këshillon teksti kuranor.

Lexo me teper