Shkrime Autoriale

Ramazani – muaji i devotshmërisë

Falënderimi i takon Allahut që e ka dalluar muajin ramazan nga muajt e tjerë dhe e ka obliguar agjërimin në këtë muaj: “O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, me qëllim që të ruheni (nga gjynahet).” (El Bekare: 183).

Lexo me teper

Mesazhi i paqes në muajin e ramazanit

Muaji i bekuar i Ramazanit nuk paraqet vetëm një nga pesë shtyllat e Islamit dhe një nga obligimet më të mëdha fetare, por paraqet edhe një nga evenimentet më të mëdha të karakterit botëror, ngase në gjithë globin merret vesh se ka filluar muaji i Ramazanit dhe të gjitha mediumet botërore i kushtojnë hapësirë si lajmit për fillimin e këtij muaji madhështor, poashtu edhe dokumentareve të ndryshme për organizimin e jetës së muslimanëve gjatë Ramazanit dhe ndikimin e tij në personalitetin dhe jetën e muslimanit.

Lexo me teper

Mesazhi për Muajin Ramazan

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Ramazani – muaji i ibadetit (adhurimit)

Allahu xh.sh. nga mirësitë e Tij të pakufishme i dhuroi ymetit të Pejgamberittë Tij, Muhamedits.a.v.s., mirësi dhe begati të shumta, të cilat nuk kanë qenë të njohura popujve të mëparshëm.

Lexo me teper

30 ditët e Ramazanit

Po vijnë ditë që dallohen nga të tjerat dhe nuk janë një apo dy, por plot 30 ditë të njëpasnjëshme, të cilat i pret me shumë mall e shumë gëzim e gjithë bota islame.

Lexo me teper

Në takim me Ramazanin

Mirë se vjen muaji i madhërishëm i Ramazanit

Lexo me teper

Detyrat tona kur afrohet Ramazani

“Për ummetin agjërimi është një amanet (porosi) dhuratë dhe begati (ni’met) e shenjtë nga ana e Allahut, i cili e dallon të gjallin nga i vdekuri, atë që ka shpirt nga ai që nuk ka shpirt. Besimtari i sinqertë nuk bën dallim mes agjërimit të Ramazanit gjatë verës apo dimrit, për të është njësoj, ai vetëm i uron mirëseardhje ndërsa ndihmën dhe mbështetjen e kërkon nga i Madhi Allah.”

Lexo me teper

Me të vërtetë Allahu është me durimtarët

(Disa këshilla për të gjithë neve)

Lexo me teper

Tradita jonë fetare dhe institucionale

Sheriati, krahas të drejtës romake dhe anglo-saksone, është e drejta më e njohur në botë.

Lexo me teper