Tema

Rëndësia e diturisë

Argumentet nga Kur’ani:

Lexo me teper

Dituria, ekuivalencë e adhurimit

Ka thënë Pejgamberi, alejhi selam: "Zbret Zoti ynë çdo natë në qiellin e kësaj bote dhe thotë: A ka ndonjë që më lutet Mua, që t'i përgjigjem atij; a ka ndonjë që kërkon prej Meje, që t'i japë; dhe, a ka ndonjë që kërkon falje prej Meje, që ta fal."

Lexo me teper

Vlera e kërkimit të diturisë dhe vlera e dijetarëve (II)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.

Lexo me teper

Vlera e kërkimit të diturisë dhe vlera e dijetarëve (I)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.

Lexo me teper

Vlera e kërkimit të diturisë dhe vlera e dijetarëve

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

Lexo me teper

Përgjegjësitë e dijetarëve dhe pasojat e zbehjes së rolit të tyre në shoqëri

(Përgjegjësia përballë privilegjit)

Lexo me teper

Zekati për fabrika, apartamente, ferma dhe të ngjashme

“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni ftuar, dhe nga ato që jua kemi nxjerrë Ne nga toka”! (El Bekare, 267).

Lexo me teper

Nata e Kadrit.

lbën Abasi ka thënë: "Në këtë natë shkruhen në librin Amë ç'do të behet gjatë një viti, qoftë furnizim, shi, lindje, vdekje dhe Haxh.”

Lexo me teper

Nata e Kadrit, shancë e paqes se përhershme dhe stabile

"NE E ZBRITEM ATË (KUR'ANIN) NË NATËN E KADRIT. E Ç'TË BËRI TY TË DISH SE QËSHTË NATA E KADRIT? NATA E KADRIT ËSHTË MË E RËNDËSISHME SE NJË MIJË MUAJI ME LEJEN E ZOTIT TË TYRE NË (ATË NATË) TË ZBRESIN ENGJËJT DHE SHPIRTI (XHIBRILI) PËR SECILËN QËSHTJE. AJO (QË PERCAKTON ZOTI) ËSHTË PAQE DERI NË AGIM TË MËNGJESIT” EL KADR

Lexo me teper

Zekati dhe Sadekatul-fitri

Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë: “Faleni namazin dhe jepni zekatin”.

Lexo me teper