Tema

Begatia e shëndetit nga këndvështrimi i Muhammedit s.a.v.s.

Kush thellohet më tepër në jetën dhe në veprën e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. ndeshet me një trans-formim misterioz nga historia e thatë, sterile e boshe, që i ngjason shkretëtirës, në një histori të begatë porsi toka e pasur e pjellore, nga e cila mbin e më vonë rritet njerëzorja, dituria, qytetërimi, kultura, civilizimi dhe bukuria.

Lexo me teper

Një biografi e shkurtër e zotërisë së njerëzimit – Kush ishte Muhamedi a.s.

Profeti Muhamed u lind të hënën më 12 Rabiulevel (20 Prill 571) në Mekë të Arabisë.

Lexo me teper

Sëmundjet psikike nga perspektiva e mësimeve profetike

Sëmundjet psikike janë të shumta dhe të ndryshme, siç është ankthi, depresioni, stresi, frika ekstreme, harresa etj. Simptomat e këtyre sëmundjeve shkaktohen nga faktorë të shumtë, por si më të theksuar do të kishim përmendur disa prej tyre.

Lexo me teper

Sytë e shpirti dhe lidhja e tyre me depresionin

Shumë shpesh në Kuranin Kerim janë përmendur shqisat të cilat i janë dhënë njeriut, ndër ta janë edhe dy dritat të cilat janë tepër të vlefshme për jetën njeriut.

Lexo me teper

Dalja nga gjendja e dëshpërimit dhe depresionit

Kaptina e Kuranit të cilën duhet ta di përmendësh çdo besimtar, ka një mesazh tejet të fuqishëm, një thirrje tejet qetësuese, vepron në mënyrë relaksuese te njeriu dhe i jep shpresë të re, shpresë se asgjë nuk ka përfunduar.

Lexo me teper

Zemërimi dhe depresioni nga aspekti islam

Kur Allahu i Madhërishëm krijoi njeriun, Ai krijoi brenda tij shumë emocione dhe dëshira, që ne i quajmë instinkte njerëzore.

Lexo me teper

Lëkura jonë flet ... Qoftë i lavdëruar Allahu!

Abduldaem Kaheel

Lexo me teper

Dy persona të kundërt

Rrëfimi i dy burrave dhe dy kopshteve, është shembull nga Kur’ani për vlerat e falsifikuara dhe vlerat e qëndrueshme.

Lexo me teper

Arti i vështirësimit të hyrjes në Xhennet!

Disa individëve u është hapur porta e vështirësimit të hyrjes në Xhennetin e robërve të Allahut. Sikur çelësat e Xhennetit janë në xhepin e një individi të tillë dhe ai kë të dojë, e fut në Xhennet e kujt të dojë, ia ndalon hyrjen në të!

Lexo me teper

Morali i mirë është shkak për tu futur në Xhenet

Pejgamberi a.s. ka thënë: (Unë do të jem lider-udhëzues në një shtëpi në rrethinë të Xhenetit, për atë që braktis mosmarrëveshjet-grindjet edhe nëse ka të drejtë, gjithashtu në një shtëpi në mes të Xhenetit, për atë që braktis gënjeshtrën edhe gjatë shakasë, gjithashtu në një shtëpi në pjesën më të lartë të Xhenetit, për atë që ka moral të mirë). (1)

Lexo me teper