Tema

Mirësjellja me të tjerët

Mësojeni edukimin, sepse: nëse jeni të pasur, do të ju shtohet respekti; nëse jeni të mesëm në pasuri, do të jeni me moshatarët tuaj e nëse jeni të varfër, do të jetoni me edukatën tuaj.

Lexo me teper

Ligji i edukimit

Mësojeni edukimin e nëse jeni të pasur do t'ju madhështohet respekti, nëse jeni të mesëm në pasuri atëherë ju jeni me moshatarët tuaj e nëse jeni të varfër atëherë do të jetoni me edukatën tuaj.

Lexo me teper

Mendja, rëndësia e saj dhe kategoritë

Dituria është sikur fryti i punës, dritës ndaj Diellit dhe shikimit ndaj syrit. Si të mos jetë e rëndësishme kur është mjet për arritjen e lumturisë në dynja dhe ahiret?!

Lexo me teper

Ardhmëria e thurur me flori

A e dëshiron vezullimin? A të pëlqen origjinaliteti? A gjurmon për bukurinë? A je prej atyre që ëndërrojnë të grumbullojnë gjëra të çmuara, të shtrenjta dhe atraktive e me këto kënaqen?

Lexo me teper

Edukata në xhami

Xhamitë janë shtëpitë e Zotit në tokë. Në to është vendi, ku mësohet praktikisht vëllazëria, vendi ku aplikohet të paktën pesë herë në ditë barazia përpara Krijuesit tonë, vendi ku mësohet se besimtari i mirë është ai, që do për tjetrin atë që do për vete.

Lexo me teper

Rëndësia e Bajramit dhe manifestimi i drejtë i tij

Me të vërtetë trupi lëngon që të ketë raste për të manifestuar dhe shprehur gëzimin dhe harenë, të paktën herë pas herë, në mënyrë që për sado pak çaste të harrohen brengat dhe preokupimet e jetës.

Lexo me teper

Fitër Bajrami dhe xhumaja

Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij!

Lexo me teper

Rezonim në fund të Ramazanit

Ne, besimtarët e besimit islam, pas agjërimit të ramazanit dhe aktiviteteve të shtuara gjatë këtij muaji, jemi të obliguar që ta falënderojmë Allahun xh.sh. që na dha rastin jetësor për ta përjetuar gëzimin e përmbushjes edhe të një detyre fetare - agjërimin e Ramazani sherifit, që ta freskojmë shpirtin dhe trupin e t'i afrohemi edhe më shumë mëshirës dhe mirësisë së Allahut xh.sh..

Lexo me teper

Që të mbesin gjurmët e Ramazanit!

Ruhanijeti apo freskia shpirtërore e Ramazanit vazhdon të gjallërojë ende shpirtrat ndërsa zemra vazhdon ende të shijojë ëmbëlsinë e adhurimeve. Njeri i mençur do të ishte ai që shfrytëzon këto motive të së mirës dhe i bën rrugë për të arritur kënaqësinë e Krijuesit dhe për të shtuar të mirat sa më shumë që të ketë mundësi!

Lexo me teper

Zekati për fabrika, apartamente, ferma dhe të ngjashme

“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni ftuar, dhe nga ato që jua kemi nxjerrë Ne nga toka”! (El Bekare, 267).

Lexo me teper