Tregime

Monedha e mirësisë

Njëherë, shkrimtari i madh rus Dostojevski ishte duke bërë shëtitjen e mbrëmjes. Ashtu, duke ecur i shkujdesur, dëgjoi zërin e një lypëseje, që i kërkonte t’i jepte diçka.

Lexo me teper

I varfëri dhe njeriu i urti

I varfëri pyet njeriun e urtë:

Lexo me teper

Dallimi në mes majmunit dhe luanit

Gruaja dhe burri shkuan në kopshtin zoologjik. Ajo pa sesi majmuni po lozte me majmuneshën i gëzuar, pa brenga, duke bërë lëvizje me elegancë dhe dashuri.

Lexo me teper

Sekreti i suksesit të vezirit

Një ditë Sulltan Javuz Selimi mblodhi të gjithë vezirët e tij me qëllim që të përcaktonte si “kryevezir” atë që do të përmbushte dëshirën e tij duke u kërkuar:

Lexo me teper

A doni të keni punë përsëri me Allahun?

Sulltan Mahmuti, i cili ishte prej sulltanëve të mëdhenj të shtetit të Gaznës, një prej shteteve të para të turqve myslimanë, kishte përjetuar shumë vështirësi përgjatë një ekspeditë që kishte organizuar kundrejt Indisë dhe kishte filluar të mendonte se nuk do të korrte dot fitore.

Lexo me teper

A dëshironi të jeni me pakicën apo me shumicën?

Njëherë, Omeri r.a., po ecte në treg dhe hasi një njeri të ulur i cili lutej:

Lexo me teper

A u mbush kavanozi?

Profesori hyri në klasë dhe mbi tavolinë vendosi një kavanoz të madh.

Lexo me teper

Pesë këshilla

Një njeri i devotshëm pa në ëndërr sikur iu tha:

Lexo me teper

Shqiptoi shehadetin duke qenë e vdekur

Doktor Halid el Xhubejri, Allahu e ruajttë!, i cili është një ndër kardiokirurgët më të mirë në Arabinë Saudite dhe njëkohësisht edhe thirrës në fenë e Allahut, na rrëfen dhe thotë:

Lexo me teper

Ju jeni rezultat i mendimeve tuaja

Në fillim të vitit shkollor, drejtori i një shkolle fillore i ftoi tre mësues dhe u tha se ata ishin përzgjedhur mësuesit më të mirë në vitin e fundit shkollor. Më pas u tha se këtë vit ata duhet t’i mësojnë tri klasë të përbëra nga 90 nxënës më inteligjentë, por këtë nuk duhet t’ju tregonin nxënësve që mos t’i shqetësonin prindërit e tyre ose prindërit e fëmijëve nga klasat tjera.

Lexo me teper