Familja

Metodat profetike në edukimin e fëmijëve (2)

Shëmbëlltyra e prindërve

Lexo me teper

Metodat profetike në edukimin e fëmijëve (1)

Shëmbëlltyra e prindërve

Lexo me teper

Problemet bashkëshortore dhe zgjidhja e tyre

Ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm se problemet familjare dhe bashkëshortore, nuk lindin menjëherë. Një fjalë e urtë thotë: "Ç'të mbjellësh, do të korrësh.”

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (V)

Mosmarrëveshjet ndërmjet bashkëshortëve dhe pajtimi i tyre

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (IV)

Të drejtat dhe detyrat e gruas në jetën bashkëshortore

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (III)

Përgatitja e të fejuarës dhe martesa-kurorëzimi

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (II)

Zgjedhja e bashkëshortes dhe martesa

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (I)

Zoti i Madhërueshëm i ka krijuar njerëzit në tokë dhe në te ka caktuar ekzistencë të përkohshme, e cila është e lidhur me të lindurit e fëmijëve dhe shumëzimin e përgjithshëm të racës njerëzore. Madje kjo as nuk mund të mendohet pa martesë të vlefshme. Pikërisht për këtë si dhe për tjera shkaqe të arsyeshme, martesa Islame urdhërohet dhe rregullohet me ligj, ndërsa kurvëria dhe prostitucioni janë ndaluar rreptësisht.

Lexo me teper

Edukoni fëmijët!

Nuk ka gjë më mbresëlënëse se dhënia pas njëri-tjetrit prind-fëmijë. Kujdesi i fortë ndaj njëri-tjetrit, gjithashtu. Nëse dikush do të provonte ta arsyetonte me logjikë te njerëzit, kurrsesi s'do të dinte ku ta mbështeste argumentimin për te kafshët.

Lexo me teper

Ndikimi i agresivitetit te fëmijët

Nocioni i agresivitetit

Lexo me teper