Familja

Si ta kultivojmë ndjenjën e fesë tek fëmijët tanë?

Pyetja "çfarë t'i mësojmë fëmijës tonë, kur t'ia mësojmë, si t'ia mësojmë dhe kush t'ia mësojë" ka qenë një shqetësim i shumë prindërve dhe edukuesve që në kohët e lashta.

Lexo me teper

Të falemi dhe lutemi në një mjedis ku të na shohë fëmija

Brenda shtëpisë duhet të ketë edhe vend, edhe kohë të ve¬çuar për falje e lutje. Po të ketë mundësi, namazet e pesë kohë¬ve të falen në shtëpi ose, ndryshe, të merret fëmija për dore e të çohet në xhami.

Lexo me teper

Edukimi i fëmijëve është nderim për prindërit

Sa e larte dhe sa e paste është edukata islame ! e sa larg janë muslimanët ne ditët e sodit nga kjo edukatë ! ngase shpesh dëgjojmë dhe shohim se çfarë bëjnë bijtë dhe vajzat me prindërit e tyre duke i rrahur ose duke i vrare për gjera shumë të ulëta, All-llahu na ruajt nga këto mëkate te mëdha.

Lexo me teper

Pse duhet ti edukojmë fëmijët me Islam?

"Në duart e tua nënë u tundën djepe mbarë njerëzore, e ti përsëri nuk lodhesh, sepse çdo pemë me fryte jep kokrra."

Lexo me teper

Trekëndëshi i artë: Dashuri, mëshirë dhe qetësi

Duhet të kemi të qartë se kjo punë, ashtu si çdo punë tjetër, varet nga Allahu, sepse:

Lexo me teper

Të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të bashkëshortes dhe bashkëshortit

Muhammedi a.s. ka thënë: "...ashtu siç ju keni të drejta ndaj grave, edhe ato kanë të drejta ndaj jush."

Lexo me teper

Për një bashkëjetesë të lumtur

Pejgamberi, sal-all-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Sikur t’i lejohej dikujt t’i bënte sexhde dikujt, do të urdhëroja gruan t’i bënte sexhde burrit të saj” (Transmeton Ibn Maxhe, Ahmedi, Ibn Hibbani)

Lexo me teper

Vetëdijesimi mbi pasojat e varësisë nga interneti tek adoleshentët

Zhvillimi i teknologjisë informative, gjegjësisht interneti, ka marrë një hov shumë të madh, dhe ka zënë një vend shumë të rëndësishëm në shoqërinë tonë.

Lexo me teper

Metodat profetike në edukimin e fëmijëve (2)

Shëmbëlltyra e prindërve

Lexo me teper

Metodat profetike në edukimin e fëmijëve (1)

Shëmbëlltyra e prindërve

Lexo me teper