Shëndetësi

Aloe vera (arab. ulva; sabir)

Kajs bin Rafi' el-Kajsi ka treguar që i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., ka thënë: "Agava (lat. aloe vera) dhe pulikthi me xhunga (lat. Senecio) i familjes Asteraceae 1 janë ilaçe për sëmundje". 2

Lexo me teper

Druri i citrusit, Citrus maxima (fryt tropikal i ngjashëm me grejfrutin)

Në hadithe të sakta (sahih) është shënuar që i Dërguari i All-llahut ka thënë: "Besimtari që lexon Kur'anin rregullisht është sikurse druri i citrusit (familja e limonit), i cili ka shije dhe aromë të mirë". (1)

Lexo me teper

Palma e hurmës (arab. nahlun)

All-llahu i gjithëfuqishëm përmend palmën e hurmës në versete të ndryshme në Kur'an.

Lexo me teper

Fara e zezë, ilaç mrekullibërës për të gjitha sëmundjet

Përmendim vetëm disa prej shumë sëmundjeve kundër të cilave shfrytëzohet ky ilaç mrekullibërës: aknet, alergjitë dhe astma, fryrja e barkut, celuliti, rrufa, dhembjet në nyje, mungesë e koncentrimit, gurëzit në veshka, impotenca e pjesërishme, format e rënda të shterpësisë, gingiviti, ...

Lexo me teper

Hurmat e thata

Hurmat e thata(1) (arab. tamr)

Në përmbledhjen e haditheve sahihë është shënuar se Ebu Sa'd bin Ebi Vekkasi ka treguar thënien e të Dërguarit të All-llahut, s.a.v.s.: "Kush i ha shtatë hurma në mëngjes, atë ditë nuk do të sëmuret nga helmi, as nuk do ta zërë magjia".(2)

Lexo me teper

Rrushi i thatë (arab. zabib)

Rrushi i thatë bëhet duke tharë rrushin e freskët. Tradicionalisht, kokrrat thahen në diell ose në ndonjë mënyrë tjetër artificiale.

Lexo me teper

Rrushi (arab. inab) Rrushi i tryezës, rrushi i verës

All-llahu i gjithëfuqishëm e përmend rrushin gjashtë herë në Kur'an, si njërën ndër mirësitë e panumërta të cilën Ai ua ka dhuruar krijesave të veta. Kjo pemë është fryt i kësaj bote, siç është edhe i botës tjetër - i Xhennetit. Në hadith është shënuar gjithashtu se i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., e ka dashur rrushin dhe ftoin.

Lexo me teper

Mjalti dhe rregullimi i peristaltikës (i punës së zorrëve)

Buhariu në Sahihun e vet e shënon hadithin e treguar nga Ebu Seid el-Hudri, ku thotë se një njeri kishte shkuar tek Muhammedi (a.s.) dhe i kishte thënë që i vëllai ankohej se zorrët nuk i punojnë mirë. I Dërguari i All-llahut, Muhammedi (a.s.), e porositi:

"Duhet të pijë mjaltë". Njeriu kishte shkuar përsëri dhe i kishte thënë: "I dhashë të pijë mjaltë dhe nuk i ndihmoi aspak!" I Dërguari i All-llahut, s.a.v.s., e këshilloi njësoj dy-tri here, kurse njeriu i shkonte gjithnjë me të njëjtën përgjigje. Pas herës së tretë apo të katërt, i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., i tha: "All-llahu ka thënë të vërtetën, ndërsa barku i vëllait tënd gënjen"

Lexo me teper

Namazi dhe dobitë e tij në aspektin shëndetësor

Ai që fal namazet, do të fisnikërohet nga Allahu me pesë cilësi: Do t' i lehtësohen brengat e jetës, do të shpëtojë nga dënimi i varrit, Allahu do t'ia japë librin në dorën e djathtë, do ta kalojë urën e Siratit sikurse vetëtima, dhe do të hyjë në xhenet pa kurrfarë llogarie.

Lexo me teper

Dobitë shëndetësore të namazit

Namazi është proces i adhurimit të Allahut, Krijuesit tonë, në përputhje me rregullat e Tij, të përcaktuara. Lypset zbatuar me përpikëri, ashtu që procesi të përkryhet saktësisht, ndërsa zemra juaj të jetë e bindur se keni kryer një obligim me përkushtim të devotshëm.

Lexo me teper