Shëndetësi

Palma e hurmës (arab. nahlun)

All-llahu i gjithëfuqishëm përmend palmën e hurmës në versete të ndryshme në Kur'an.

Lexo me teper

Fara e zezë, ilaç mrekullibërës për të gjitha sëmundjet

Përmendim vetëm disa prej shumë sëmundjeve kundër të cilave shfrytëzohet ky ilaç mrekullibërës: aknet, alergjitë dhe astma, fryrja e barkut, celuliti, rrufa, dhembjet në nyje, mungesë e koncentrimit, gurëzit në veshka, impotenca e pjesërishme, format e rënda të shterpësisë, gingiviti, ...

Lexo me teper

Hurmat e thata

Hurmat e thata(1) (arab. tamr)

Në përmbledhjen e haditheve sahihë është shënuar se Ebu Sa'd bin Ebi Vekkasi ka treguar thënien e të Dërguarit të All-llahut, s.a.v.s.: "Kush i ha shtatë hurma në mëngjes, atë ditë nuk do të sëmuret nga helmi, as nuk do ta zërë magjia".(2)

Lexo me teper

Rrushi i thatë (arab. zabib)

Rrushi i thatë bëhet duke tharë rrushin e freskët. Tradicionalisht, kokrrat thahen në diell ose në ndonjë mënyrë tjetër artificiale.

Lexo me teper

Rrushi (arab. inab) Rrushi i tryezës, rrushi i verës

All-llahu i gjithëfuqishëm e përmend rrushin gjashtë herë në Kur'an, si njërën ndër mirësitë e panumërta të cilën Ai ua ka dhuruar krijesave të veta. Kjo pemë është fryt i kësaj bote, siç është edhe i botës tjetër - i Xhennetit. Në hadith është shënuar gjithashtu se i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., e ka dashur rrushin dhe ftoin.

Lexo me teper

Mjalti dhe rregullimi i peristaltikës (i punës së zorrëve)

Buhariu në Sahihun e vet e shënon hadithin e treguar nga Ebu Seid el-Hudri, ku thotë se një njeri kishte shkuar tek Muhammedi (a.s.) dhe i kishte thënë që i vëllai ankohej se zorrët nuk i punojnë mirë. I Dërguari i All-llahut, Muhammedi (a.s.), e porositi:

"Duhet të pijë mjaltë". Njeriu kishte shkuar përsëri dhe i kishte thënë: "I dhashë të pijë mjaltë dhe nuk i ndihmoi aspak!" I Dërguari i All-llahut, s.a.v.s., e këshilloi njësoj dy-tri here, kurse njeriu i shkonte gjithnjë me të njëjtën përgjigje. Pas herës së tretë apo të katërt, i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., i tha: "All-llahu ka thënë të vërtetën, ndërsa barku i vëllait tënd gënjen"

Lexo me teper

Namazi dhe dobitë e tij në aspektin shëndetësor

Ai që fal namazet, do të fisnikërohet nga Allahu me pesë cilësi: Do t' i lehtësohen brengat e jetës, do të shpëtojë nga dënimi i varrit, Allahu do t'ia japë librin në dorën e djathtë, do ta kalojë urën e Siratit sikurse vetëtima, dhe do të hyjë në xhenet pa kurrfarë llogarie.

Lexo me teper

Dobitë shëndetësore të namazit

Namazi është proces i adhurimit të Allahut, Krijuesit tonë, në përputhje me rregullat e Tij, të përcaktuara. Lypset zbatuar me përpikëri, ashtu që procesi të përkryhet saktësisht, ndërsa zemra juaj të jetë e bindur se keni kryer një obligim me përkushtim të devotshëm.

Lexo me teper

Gjimnastika zvicerane dhe namazi

Henrik Ling, themelues i “gjimnastikës zvicerane” lindi në vitin 1776 në Smoland të Zvicrës dhe kreu studimet për letërsi.

Lexo me teper

Cilat kaptina nga Kurani duhet lexuar gjatë kohës së depresionit dhe stresit

Disa kaptina nga Kurani janë në veçanti të vlefshme dhe të rëndësishme për t’u lexuar gjatë periudhës së anksiozitetit dhe depresionit meqë mesazhet dhe rëndësitë e tyre mund të lehtësojnë dhe mënjanojnë gjendjet e rënda psikike me ndihmën e Zotit ...

Lexo me teper