Femra në Islam

Përkujdesja e Islamit ndaj ndjenjave të femrës (2)

Feja Islame, me mësimet e veta, synon ta edukojë njerëzimin në vazhdimësi, përfshirë meshkuj e femra, të rinj e të vjetër, udhëheqës e popull.

Lexo me teper

Përkujdesja e Islamit ndaj ndjenjave të femrës (1)

Kurani, Fjala e Allahut të Madhërishëm dhe Syneti-thëniet, veprimet, pëlqimet e Muhamedit a.s. janë dy thesare të pashtershme, të cilat në mënyrë eksplicite zbërthejnë çdo çështje që është në interes të njerëzimit, pa dallim race a gjinie.

Lexo me teper

Privimi i femrës nga e drejta e saj në trashëgimi

Edhe pse kohëve të fundit është arritur një lloj progresi gjatë përpjekjeve për avancimin e femrës në pozitën e saj të merituar, dhe të drejtat që i takojnë, megjithatë nuk janë të rralla rastet kur objekt dhe shënjestër diskriminimi bëhet femra.

Lexo me teper

Imazhi i shtrembëruar i grave në Islam

Nga Naasira bint Ellison, ish-jomuslimane

Lexo me teper

Të drejtat e femrës në ekonomi dhe trashëgimi

Diskriminim jashtëzakonisht të madh femrës në vendin tonë i ka bërë e drejta zakonore-kanuni, në të gjitha poret e jetës.

Lexo me teper

Përkujdesja e fesë islame për arsimimin e femrës

S’ka fare mëdyshjeje se Islami që nga ditët e para te shpalljes së fundit, i ka dhënë rëndësi të veçantë kërkimit të diturisë, duke e konsideruar atë ndër adhurimet më me vlerë, pa të cilin kriter nuk mund të arrihet adhurimi i Allahut mirëfilli, ashtu sikur pa të nuk mund të shfrytëzohen mirësitë e kësaj bote.

Lexo me teper

Mbulesa dhe urtësia e saj

“O pejgamber, thuaju grave të tua, bijave të tua dhe grave të besimtarëve, le t’i vënë shamitë e veta mbi trupin e tyre”. (El Ahzabë, 59).”

Lexo me teper

Kontributi i grave të gjeneratës së parë në Islam

Nuk ka shtëpi dhe çift bashkëshortor që të kenë dashuri dhe respekt për njëri – tjetrin, siç kishte në mes të Dërguarit të Zotit dhe Hatixhes r.a. Nëse dëshiron që lumturinë bashkëshortore ta bësh të mëshiruar dhe si diçka që mund të bëhet realitet, mësoje jetën e Muhamedit a.s.

Lexo me teper