Femra në Islam

Të drejtat socio-ekonomike të femrës në Islam

Ligji islam, ashtu siç ka rregulluar çdo statut që i përket njeriut në mënyrë të përsosur, për të vetmin qëllim që t’i sjellë njeriut lumturi, t’i mundësojë jetë të dinjitetshme, po ashtu ka shqyrtuar e rregulluar problemet e femrës në të gjitha etapat e zhvillimit të saj.

Lexo me teper

Karta e të drejtave të gruas dhe detyrat e saj në Islam (I)

Ibrahim b. Nasir En Nasir

Lexo me teper

Përkujdesja e fesë Islame ndaj ndjenjave të femrës që nga periudha e fëmijërisë

Jeta e njeriut në të gjitha etapat e zhvillimit është e rëndësisë së veçantë, prandaj i duhet kushtuar kujdes periudhës së pare të zhvillimit të tij, me theks të posaçëm periudhës fëmijërore, nëse duam të ketë një të ardhme të mirë.

Lexo me teper

Mbulesa islame dinjitet dhe siguri

Autorë laikë kanë shumë paragjykime ndaj femrës së mbuluar muslimane.

Lexo me teper

Mëshira e Muhamedit (a.s.) ndaj grave

Muhamedi faktorizoi tërë kapacitetin e tij për çlirimin e grave dhe këtë e përmbushi përmes modelit perfekt që legjitimoi.([1])

Lexo me teper

Përkujdesja e Islamit ndaj ndjenjave të femrës (2)

Feja Islame, me mësimet e veta, synon ta edukojë njerëzimin në vazhdimësi, përfshirë meshkuj e femra, të rinj e të vjetër, udhëheqës e popull.

Lexo me teper

Përkujdesja e Islamit ndaj ndjenjave të femrës (1)

Kurani, Fjala e Allahut të Madhërishëm dhe Syneti-thëniet, veprimet, pëlqimet e Muhamedit a.s. janë dy thesare të pashtershme, të cilat në mënyrë eksplicite zbërthejnë çdo çështje që është në interes të njerëzimit, pa dallim race a gjinie.

Lexo me teper

Privimi i femrës nga e drejta e saj në trashëgimi

Edhe pse kohëve të fundit është arritur një lloj progresi gjatë përpjekjeve për avancimin e femrës në pozitën e saj të merituar, dhe të drejtat që i takojnë, megjithatë nuk janë të rralla rastet kur objekt dhe shënjestër diskriminimi bëhet femra.

Lexo me teper