Shkencë

Sipas një hulumtimi të bërë nga stafi i ekipit të profesor Jeffrey Davies të Universitetit Swansea, të agjëruarit mund ta rris fuqinë e të menduarit.

Sipas një studimi të shkencëtarëve, agjërimi, apo abstenimi ndaj ushqimit, mund të jetë mbrojtës ndaj sëmundjeve të trurit.

Në kohën bashkëkohore padyshim është vërtetuar që struktura e trurit është e ndryshueshme. Kjo strukturë ndryshon me përvojat tona dhe formon rrugë dhe lidhje që korrespondojnë me atë që shohim, dëgjojmë dhe mësojmë.

Abed Aldaem Kaheel
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi..

Aisheja r.a. rrëfen se: "Pejgamberit (a.s.) ia sillnin fëmijët e vegjël (foshnjat) dhe ai i lutej Zotit t'i bekojë ato dhe me një hurmë të përtypur (ose me diçka tjetër të ëmbël) ua fërkonte qiellzën e gojës dhe mishin e dhëmbëve".

Befasishëm shkencëtarët kanë zbuluar se milingonat e pastrojnë veten dhe rrethin në një mënyrë të çuditshme, sa që nuk mund të gjejmë asnjë koloni të milingonave që mund të goditet nga sëm’undjet.

Sipas këtyre hulumtimeve, shikimi i shpeshtë i pornografisë mund të ndikojë negativisht në tru.

Në trupin e njeriut gjendet një nerv që quhet nervi Vagus, i cili është i lidhur me stomakun dhe zemren bashkarisht.

Allahu i Madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:

Studimi më i gjatë shkencor në historinë studimore është bërë në shkencat humane, lidhur me identifikimin e saktë të shkaqeve që supozoheshin se mund ta bënin njeriun të lumtur.

Imazhi i parë i rezonancës magnetike në botë që tregon lidhjen midis nënës dhe foshnjës

Shkencëtarë preferojnë si metodë shërimi për sëmundjet e zemrës heshtjen dhe të folurit me zë të ulët, veçanërisht në këtë kur problemi i ndotjes akustike është përkeqësuar...

Shkencëtarët nga Universiteti Stanford nga SHBA pohojnë se qelizat e trurit duhet të pasojnë ritmet specifike të cilat duhet të mbahen në mënyrë që truri të funksionojë drejtë.

Çdo njeri, përfshirë edhe binjakët identik, ka shenjat e gishtërinjve unike. Me fjalë të tjera, identitetet e njerëzve janë të koduara në majat e gishtërinjve...

Sipas parimeve islame, dëshmia e dy femrave është e barabartë me dëshminë e një mashkulli, por shikuar nga pikëpamja shkencore, a ekziston ndonjë urtësi që dëshmia e dy femrave të jetë e barabartë me dëshminë e një mashkulli?

Shkencëtarët, në realitet, kuptuan që bakteret cupriavidus metallidurans mund të prodhojnë ari.

Për vetë rëndësinë dhe vlerën ushqimore dhe kuruese të ullirit, Allahu i Madhëruar e ka përmendur atë në disa ajete, në Kuranin Famëlartë.

Në Kuranin famëlartë Zoti xh.sh. na tregon për shumë mrekulli shkencore. Njëra nga këto është edhe mrekullia e hekurit, e ne këtu jemi munduar ta paraqesim këtë mrekulli duke krahasuar aspektin shkencor të hekurit me ajetet kuranore.

Reagimet pas gënjeshtrës jo vetëm që sjellin probleme morale apo psikologjike, por ato shkaktojnë edhe dëme në shëndet.

Ndër mjekët më të njohur të Kalifatit Lindor nën udhëheqjen abasitëve ka qenë edhe El Razi, i cili e ka dalluar fruthin nga lia e madhe...