Familja

Ramazani është një rast i mirë për ngritjen e imanit, dhe shpresoj që një pjesë e kësaj mirësie të gjejë edhe familjen tuaj...
A e dëshiron mirësi për familjen tënde?!

Muaji i bekuar i Ramazanit është një thesar i çmueshëm që e pasuron dhe stolis jetën e besimtarit me margaritarë të lloj-llojshëm dhe përfshinë një gamë të gjerë dimensionesh në të cilat është evide

“O ju njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj l i cili ju ki'ijoi prej një njeriu, ndërsa prej tij krijoi basnkesronen e tij, kurse prej këtyre dyve krijoi shumë meshkuj e femra.” (Nisa, 1)

.

.

Teksti: Mihana Goga - Bekteshi

Teksti: Violeta Smajlaj

Si muslimanë, ne të gjithë e dimë rëndësinë e namazit. Është gjëja e parë për të cilën do të merremi në llogari para Allahut (xh.sh), dhe është shtylla më e rëndësishme e Islamit pas Shehadetit (Dëshmisë islame).

Lidhja me librat në ditët e sotme është një nga të paktat gjëra të mira, që mund të ketë njeriu në jetën e tij.

Të qenit kreativ që në vegjëli ndihmon individin të ballafaqojë më lehtë situatat dhe të ketë larmishmëri zgjidhjesh së problemeve që mund të hasë në jetë.

Shumë nga ju prindër mezi prisni të filloni një program trajtimi për fëmijët tuaj. Shpeshherë nxitoheni: bëheni gati ju përpara fëmijës tuaj.

Pyetja:

Kujt t’i drejtohet gruaja muslimane -gjermane apo perëndimore në përgjithësi- në rast se ka probleme familjare dhe konflikt me burrin?

Pejgamberi as pyet një djalë të ri se kush është njeriu që ishte me të, Djaloshi u përgjigj se ishte babai i tij. Atëherë i dërguari i Allahut e këshilloi: Mos ec para tij, mos e shaj, mos u ul para tij dhe mos e thirr në emër.”

Sa e larte dhe sa e paste është edukata islame ! e sa larg janë muslimanët ne ditët e sodit nga kjo edukatë ! ngase shpesh dëgjojmë dhe shohim se çfarë bëjnë bijtë dhe vajzat me prindërit e tyre duke i rrahur ose duke i vrare për gjera shumë të ulëta, All-llahu na ruajt nga këto mëkate te mëdha.

Lumturia në familje është një temë shume rëndësishme.

Të edukosh si duhet një fëmijë, do të thotë të sigurosh një të ardhme të mirë për të dhe shoqërinë e atij vendi.

Që në kohën më të hershme të historisë njerëzore siç ka thënë S.R. Reiber: ”Feja dhe familja kanë qenë ngushtë. Të dyja kanë ndikim mbi njëra-tjetrën.”1

Me gruan time u njohëm para gjashtë vjetëve.

Fëmijët (që nuk kanë arritur moshën e pubertetit) nuk janë të obliguar të agjërojnë.
Mirëpo, prindërit e tyre ose kujdestarët janë fuqishëm të rekomanduar që t’i inkurajojnë ata për të agj