Familja

Pengesat martesore janë rrethana dhe fakte që nuk duhet të ekzistojnë në momentin e lidhjes së martesës

Në shkrimin paraprak kemi folur për ruknet, -shtyllat e testamentit dhe kushtet e tij. Në këtë punim do të flasim për testamentin në përfitime dhe mënyrën e realizimit të testamentit.

Pranimi i ofertës-testamentit nuk kushtëzohet që të ndodhë – të bëhet menjëherë pas vdekjes së testamentlënësit; pranimi i testamentit mund të bëhet edhe pas një kohe të caktuar pas vdekjes së testamentlënësit

Testamenti është një fenomen shumë i vjetër, ai njihet qysh nga kohët e lashta. Testamenti ekzistonte edhe te grekët, romakët, kinezët, egjiptasit e vjetër etj.. Ai zbatohej edhe tek arabët në kohën e injorancës.

Mahmud El-Misri - Përktheu: Dr. Sedat Islami

Bardha Kqiku - Luma

Prof. Dr. Muhamed Ratib Nabulsi - Përktheu dhe përshtati nga gjuha arabe: Mr.Vedat Shabani,

Shahin Mu’tez - Përktheu dhe përshtati nga gjuha arabe: Mr. Vedat Shabani

Prof. As. Dr. Musa Vila

Prof. As. Dr. Musa Vila

Përktheu nga boshnjakishtja Esat Rexha

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, ka filluar që nga e shtuna shënimin e 70 vjetorit të themelimit të Medresesë “Alauddin” në Prishtinë, duke ftuar gjeneratat e para të kësaj shkolle.

Ramazani është një rast i mirë për ngritjen e imanit, dhe shpresoj që një pjesë e kësaj mirësie të gjejë edhe familjen tuaj...
A e dëshiron mirësi për familjen tënde?!

Muaji i bekuar i Ramazanit është një thesar i çmueshëm që e pasuron dhe stolis jetën e besimtarit me margaritarë të lloj-llojshëm dhe përfshinë një gamë të gjerë dimensionesh në të cilat është evide

.

.