Tema

Mr. Muhidin Ahmeti

Marr nga libri: Tema islame (festat, ditët dhe netët e mëdha), të autorit Resul Rexhepi

Mr. Ekrem Maqedonci

Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë: “Faleni namazin dhe jepni zekatin”.

Rexhep Lushta

“O ju besimtarë, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, që të bëheni të devotshëm (që të mund të ruheni nga të këqijat).”(El-Bekare, 183)

Përshtati ne shqip: Sedat Gani Islami

Jusuf el-Karadavi -
Nga arabishtja: Bashkim Aliu

Përktheu: Ajni Sinani

Sulejman b. Muhammed el Luhejmejd
Përshtati: Sedat Islami

A është e lejuar për stafin mjekësor që i trajton të goditurit nga virusi Korona që mos të agjërojnë në Ramazan?

Autor, dr. Abdulkerim Zejdan, përktheu Muhamed B. Sytari

Agjëruesi nuk do të prishë agjërimin e tij nëse nga harresa ha diç, pi, ose

Isa Tërshani

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve! Salavatet dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin më të zgjedhur Muhamedin, s.a.v.s. mbi familjen e tij, mbi sahabët e tij dhe mbi te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri në Ditën e Gjykimit.

I nderuari i botës, zotëria ynë, e priste muajin e Ramazanit me mall…

(Shembuj praktikë nga jeta e të parëve tanë)