Tema

Gjatë gjithë historisë feja ka qenë një nga institucionet më të rëndësishme që ka prekur-ndikuar tek individët dhe shoqëritë.

Mr. Adnan Shala

Nexhmi Hoxha

Mr. Fitim Gërguri

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Mr. Muhidin Ahmeti

Dr. Bahri Hoxha

Një debat i gjatë ndodhi mes meje dhe mes një ateisti, duke mbajtur veten dhe duke duruar, derisa shoi gjithçka kishte prej shpifjeve dhe me argumente të qarta largoi çdo dyshim që i rridhte.

Mr. Muhidin Ahmeti

Bahri Sejdiu

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Bahri Simnica

Xhuma Emin Abdulaziz
Përktheu: Flamur Sofiu

Muhamed Asadi
Përktheu nga anglishtja: MIMOZA SINANI

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Intelekti është një dhuratë hyjnore, të cilën Allahu (xh.sh.) u ka dhuruar qenieve njerëzore dhe me të cilën Ai i ka mbinderuar ndaj të gjitha krijesave të tjera të gjalla.