Personalitete

Deçani me rrethinë në të gjitha proceset e mëdha kombëtare kombit tonë i ka dhenë shumë personalitet të mëdha, të cilët kanë lenë gjurmë në shumë aspekte të jetës. Ndër personalitete më të shquara të kësaj ane janë edhe prijësi fetarë Tahir ef. Lluka, mulla Musa dhe mulla Hysni Hoxhaj etj.
Në këtë punim do të mundohemi që shkurtimisht të pasqyrojmë disa të dhëna me interes për tre personalitete e sipërtheksuar.

Hafëz Jakub ef. Muqeziu u lind në Prizren në vitin 1919, mejtepin e kreu pranë xhamisë së Emin Pashës, pas së cilës vazhdoi edhe mësimin e hifzit të Kuranit te muhafizi i njohur i asaj kohe hafëz Beqir ef. Kajserliu, i cili njëkohësisht ishte edhe imam i xhamisë së Emin Pashës.

“Sikur kjo kopje të ishte publikuar në Shqipëri, Imam Raifi do të njihej sikur njëri nga imamët e parë shqiptar që kanë përkthyer Kuranin në gjuhen shqipe”.

(Në përkujtim të alimëve tanë)

Mulla Abdurrahman Devaja rrjedh nga një familje e madhe tregtarësh dhe e pasur në regjionin e Anamoravës.

S'ka dyshim se vdekja e dijetarëve është humbje për mbarë umetin islam, por vdekja e Shuajb el-Arnautit është humbje e dyfishtë për ne shqiptarët, ngase ai ishte njëri prej kolosëve dhe dijetarëve me renome ndërkombëtare, por që me origjinë ishte shqiptar.

Krye-Myftiu i qarkut të Kukësit Adem Salihi gjatë kohës së Luftës II Botërore i paralajmëroi njerëzit për rrezikun sllavo-komunist, që i kanosej të gjithë shqiptarëve në Shqipëri e Kosovë.

Myderriz Ramadan ef. Shatri - alias Mulla Ramush Efendiu (1909-1999) -

(1880-1964)

Hoxha që me guximin e tij e mbrojti fenë deri në pikën e fundit të jetës.

-Skicë për një monografi -

(Hoxha që e sakrifikoi punën e tij për ta mbrojtur xhematin)

"Të humbësh një ditë s'është gjë. Të mos humbësh kot ditët e jetës - është mençuri."

Në rrjedhën e ngjarjeve që përcaktojnë fatin e këtyre vendeve gjatë historisë, pa dyshim, gjejnë vend të merituar edhe ulemaja shqiptare nga territori i Tetovës që është pjesë e kontributit e të lavdisë shqiptare.

Një personalitet madhor shqiptar i mesjetës

(1909-1992), një jetë në shërbim të fesë dhe popullit

Hafiz Ymer Shemsedini – mësues i gjuhës shqipe, i Islamit dhe i atdhetarizmit në Kosovë e më gjerë

Ibrahim Repishti është një personalitet i shquar i jetës qytetare, politike, shoqërore e fetare në Shkodër.

Hafiz Bajram ef. Agani, nismëtar dhe projektues i riorganizimit të Bashkësisë Islame të Kosovës pas Luftës së Dytë Botërore (1947-1951)

Imami që shërbeu shembull për të tjerët