Shkencë

Shkencëtarët nga Universiteti Stanford nga SHBA pohojnë se qelizat e trurit duhet të pasojnë ritmet specifike të cilat duhet të mbahen në mënyrë që truri të funksionojë drejtë.

Çdo njeri, përfshirë edhe binjakët identik, ka shenjat e gishtërinjve unike. Me fjalë të tjera, identitetet e njerëzve janë të koduara në majat e gishtërinjve...

Sipas parimeve islame, dëshmia e dy femrave është e barabartë me dëshminë e një mashkulli, por shikuar nga pikëpamja shkencore, a ekziston ndonjë urtësi që dëshmia e dy femrave të jetë e barabartë me dëshminë e një mashkulli?

Shkencëtarët, në realitet, kuptuan që bakteret cupriavidus metallidurans mund të prodhojnë ari.

Për vetë rëndësinë dhe vlerën ushqimore dhe kuruese të ullirit, Allahu i Madhëruar e ka përmendur atë në disa ajete, në Kuranin Famëlartë.

Në Kuranin famëlartë Zoti xh.sh. na tregon për shumë mrekulli shkencore. Njëra nga këto është edhe mrekullia e hekurit, e ne këtu jemi munduar ta paraqesim këtë mrekulli duke krahasuar aspektin shkencor të hekurit me ajetet kuranore.

Reagimet pas gënjeshtrës jo vetëm që sjellin probleme morale apo psikologjike, por ato shkaktojnë edhe dëme në shëndet.

Ndër mjekët më të njohur të Kalifatit Lindor nën udhëheqjen abasitëve ka qenë edhe El Razi, i cili e ka dalluar fruthin nga lia e madhe...

Agjërimi për më pak se tre ditë mund të rigjenerojë gjithë sistemin imunitar, madje edhe tek personat e moshuar, kanë zbuluar shkencëtarët.

Fituesi i Nobelit, japonezi Joshinori Ohsumi tregon se si pastrohet trupi nga qelizat e panevojshme gjatë Ramazanit.

Një nga shokët e të Dërguarit të Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) udhëtoi deri tek Fadalah ibn Ubejd (Allahu qoftë i kënaqur me të) derisa ai ishte në Egjipt.

Studime të shumta shkencore kanë vërtetuar dobitë e mëdha të cilat njeriu mund t’i fitojë me dëgjimin e rregullt të Kur’anit, e në veçanërisht nëse ajo përcillet me përulësi, meditim dhe zemër të përkushtuar.

Njerëzit me sjellje të mirë në punë dhe në shtëpi janë më të shëndetshëm, tregojnë rezultatet e një hulumtimi Britanik.

Një frazë e vjetër reciton, "Buzëqesh dhe e tërë bota buzëqesh me ty.

Hulumtimet e fundit shkencore kanë treguar se zgjuarja në agim zgjat jetën, rrit aktivitetin e qelizave dhe përmirëson perceptimin dhe aftësitë mendore tek njeriu.

Gjëja më e përshtatshme për njeriun është të qëndrojë larg ndodhive sensacionale.

Me evolimin e teknologjisë jeta është ndërthurur në mënyrë të tillë që pajisjet elektronike të zënë një vend të rëndësishëm në mënyrën tonë të jetesës.

Sipas një studimi të ri kujdesi ndaj dhëmbëve të pastër forcon kujtesën dhe aktivizon qelizat e trurit.

Sipas një studimi të zhvilluar kohë më parë është vërtetuar rëndësia e diturisë dhe të mësuarit si dhe dobitë e shumta shëndetësore (mjekësore) dhe psikologjike që përfiton studiuesi.

Kur'ani ishte, është dhe do të mbetet përgjithmonë mu'xhize (mrekulli), ashtu sikurse ka përcaktuar Allahu xh.sh. Në çdo kohë zbulohen thesaret, të mirat, dhe i tregojnë botës mbinatyrshmërinë e tij.