Kur'an

Sabri Bajgora

Sabri Bajgora

Sabri Bajgora

Sabri Bajgora

Sabri Bajgora

Sabri Bajgora

Sabri Bajgora

Sabri Bajgora

Sabri Bajgora

Sabri Bajgora

Kaptina en Nisa’ë është kapti në medinase, e zbritur pas asaj el Mumtehine

Kaptina el-A’raf është kaptinë mekase që ka zbritur pas asaj Sad. Në Kuran radhitet pas kaptinës el-Enam, kurse përmblidhet në gjithsej 206 ajete.

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesitl

Emrat e bukur të Allahut