Shkencë

Agron M. Rexhepi, MD, PhD,

Sipas rezultateve të kërkimit shkencor, përkulja dhe përulja e trupit që bëhet gjatë namzit çon në forcimin e muskujve të barkut, këmbëve dhe kofshëve

Një grup hulumtuesish amerikanë kanë ardhur në përfundim se fetaria dhe mbajtja për mësimeve të fesë ndikon në përballimin më të lehtë të sëmundjeve kronike, sidomos kur bëhet fjalë për pezmatimin e nyejve ose artritin, siç njihet në mjekësi.

Si ka mundësi që dëgjimi i ajeteve të Allahut të ndikoj në qelizat e trurit? Cili është shpjegimi shkencor për këtë fenomen? A ekziston një energji e fshehur në Kuranin e Shenjtë?

Besimi në Zot mund të ndihmojë për të luftuar diabetin, thuhet në një hulumtim të ri.

Në këtë hulumtim shkencor, do të prezantojmë një mendim të ri për zemrën e njeriut.

Deri vonë, historia kryesore e ideve shkencore nuk ka arritur të pranojë shkencëtarë të shumtë islamikë dhe përpjekjet e arritjet e tyre të mëdha gjatë shekujve

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Qëllimi i këtij studimi është tregimi i aspektit të mrekullisë kur’anore që flet për lëvizjet e hijes, dhe ajetet te cilat flasin ne vijim;

Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Sipas një hulumtimi të bërë nga stafi i ekipit të profesor Jeffrey Davies të Universitetit Swansea, të agjëruarit mund ta rris fuqinë e të menduarit.

Në kohën bashkëkohore padyshim është vërtetuar që struktura e trurit është e ndryshueshme. Kjo strukturë ndryshon me përvojat tona dhe formon rrugë dhe lidhje që korrespondojnë me atë që shohim, dëgjojmë dhe mësojmë.

Abed Aldaem Kaheel
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi..

Befasishëm shkencëtarët kanë zbuluar se milingonat e pastrojnë veten dhe rrethin në një mënyrë të çuditshme, sa që nuk mund të gjejmë asnjë koloni të milingonave që mund të goditet nga sëm’undjet.

Sipas këtyre hulumtimeve, shikimi i shpeshtë i pornografisë mund të ndikojë negativisht në tru.

Në trupin e njeriut gjendet një nerv që quhet nervi Vagus, i cili është i lidhur me stomakun dhe zemren bashkarisht.

Studimi më i gjatë shkencor në historinë studimore është bërë në shkencat humane, lidhur me identifikimin e saktë të shkaqeve që supozoheshin se mund ta bënin njeriun të lumtur.

Imazhi i parë i rezonancës magnetike në botë që tregon lidhjen midis nënës dhe foshnjës

Shkencëtarë preferojnë si metodë shërimi për sëmundjet e zemrës heshtjen dhe të folurit me zë të ulët, veçanërisht në këtë kur problemi i ndotjes akustike është përkeqësuar...