Shkencë

Shumë shpesh keni lexuar se agjërimi e përmirëson funksionin e trurit, ju ndihmon t’i largoni shprehitë e këqija, t’i largoni toksinat nga trupi, etj. Por, a keni dëgjuar ndonjëherë për autofagjinë – fenomenin mjekësor që i ndodhë trupit gjatë agjërimit?

Shumë studime shkencore kanë vërtetuar dobi të mëdha që njeriu mund t’i fitojë me dëgjimin e rregullt të Kuranit, posaçërisht nëse bëhet me përulësi, meditim dhe përkushtim të zemrës.

Pas një studimi mikroskopik shkencëtarët kanë zbuluar vendndodhjen e mikrobeve tek ata persona që marrin abdest vazhdimisht dhe tek ata persona që nuk marrin abdest.

Kur flasim për ndikimin e abdesit në larjen e fytyrës, gjithsesi duhet përmendur edhe përfitimet e shumta

Pejgamberi a.s., ka thënë: "Kur të merrni abdes shpëlajeni gojën me ujë duke e rrotulluar atë (ujin) brenda në gojë."

Për rezultatet e abdestit të rregullt nga pikëpamja shkencore

Përktheu nga anglishtja: Fuad Morina

"S’ka zot tjetër përveç All-llahut, Muhammedi është i Dërguari i Tij". Me këto fjalë prof. Taxhasuni deklaron pranimin e fesë islame. Kjo ndodhi në simpoziumin e tetë të mjekësisë në Riad, në Arabinë Saudite.

Agron M. Rexhepi, MD, PhD

Agron M. Rexhepi, MD, PhD

Agron M. Rexhepi, MD, PhD

Cila është detyra e shkencave islame sot?

Nëse bëni vetëm një kërkim të thjeshtë në internet mbi farën e zezë, do të shikoni një numër të madh publikimesh shkencore dhe të tjera që janë në proces vit pas viti dhe që trajtojnë aspekte të veçanta shëndetësore të saj

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: "A nuk i shohin ata shpendët fluturues në ajrin e qiellit, të cilët nuk i mban kush, përveç Allahut. Edhe në këto ka fakte për njerëzit që besojnë." (En - Nahl, 79)

Trupi ynë është programuar për dy periudha natyrore të gjumit brenda një ditë 24- orëshe, pa marrë parasysh se sa ke fjetur në 24 orët e fundit

Në disa studime të fundit është zbuluar se personat me higjienë të parregullt orale kanë 91% më shumë gjasa të kenë probleme me sëmundjet e trurit

Falënderimi në Islam ka një domethënie të madhe pasi edhe vetë Kur’ani fisnik fillon së pari me Emrat e Bukur të Allahut - Bismilahi Rrahmani Rrahim

Përktheu dhe përshtati: - Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Bazuar në studimet e fundit të shkruarit përmban çelësin për një shëndet të mirë mendor, lumturinë dhe progresin e njeriut

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi & Blerim ef. Musliu